Inforum megközelítések az InternetKon által kezdeményezett társadalmi párbeszédhez

2015. március 18 · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások 

Az Inforum tevékenységének célját ‑ az információs társadalom magyarországi fejlesztését ‑ 1997-ben fogalmazta meg. Bár az elmúlt időszakban Magyarország internet- és mobilpenetrációja jelentékeny módon fejlődött, mégis rá kell mutatnunk arra – megragadva az InternetKon kínálta elehetőségeket ‑, hogy vannak az információs társadalom fejlődése terén évek óta halasztott feladataink, és a gyors technológiai fejlődés újabb fejlesztési igényeket követel meg a társadalmi informatika terén is. A hátrányos helyzetűek, az idősek minőségi segítése, felzárkóztatása még jócskán igényelne forrásokat. Emellett úgy látjuk, hogy minden korábbinál fokozottabb figyelmet és erőforrásokat kellene fordítani a kulturális értékek digitális megőrzésére, disztribúciójára, oktatásba történő beemelésére. Az Inforum véleménye 1999 óta az, hogy nem az internetről kell gondolkodni, hanem az internet globális adottságait elfogadva az internet adta erőforrások jobb kihasználásában kell gondolkodnia a döntéshozóknak. Így a legfontosabb az lenne, ha a politikai és főleg az államigazgatási aktorok körében sikerülne az InternetKon kezdeményezőinek áttörést elérnie az internet-felhasználás, az informatika, de leginkább a digitális tartalom kérdésében.  

1. Információs társadalmi befogadás

Véleményünk szerint a kormányzati lépések nem voltak elégségesek az

buy low pharmacy canada buy viagra online female cialis wiki taking viagra with cialis difference zoloft and lexapro

1994 és 2014 közötti periódusban ahhoz, hogy megvalósuljon az információs társadalmi befogadás, tehát a hátrányos helyzetű területen élők, illetve a jövedelmi és fizikai hátránnyal élők, és/vagy az idősebbek széles rétegeinek teljes bekapcsolása a modern technológiákat (az eszközöket a korszaknak megfelelő szinten) használni képes netpolgárok táborába. Az információs szakadék sajnos nem tűnt el Magyarországon, annak ellenére, hogy az informatikai eszközök használata kiszélesíti mind az egyének, mind társadalom gazdasági, szociális és kulturális mozgásterét. Az információs társadalmi egyenlőtlenség továbbra is érinti

  • az idősebbeket
  • az alacsonyabb iskolai végzettségűeket
  • az alacsony jövedelemmel rendelkezőket
  • a fizikai hátránnyal vagy súlyos betegséggel élőket
  • a hátrányos helyzetű területen, településeken élőket.

A technológiai fejlődés előrehaladtával széles társadalmi csoportok csak lassabban, vagy egyáltalán nem képesek követni az eszközök és eljárások terén végbemenő fejlődést, s ezért az információs szakadék – bár magasabb szinten – újratermelődik. De rá kell mutatnunk arra is, hogy a technológiai eszközök fejlődésével nem jár együtt a kezelésének mélyebb ismerete a fiatalok, a gyakori eszközhasználók körében sem. Az új technológiai eszközök növelik az életminőséget, a tudáshoz-, információhoz jutást, önérvényesítést, társadalmi aktivitást, de ezen túl akár segítik a mindennapokat az egészség-megőrzéstől az tanulásig, a születéstől a halálig, így az eszközök társadalmi elterjedésének elősegítése, sőt használatuk iskolarendszeren kívüli oktatása állami feladat (is lehet) – minden társadalmi csoport érdekében. Véleményünk szerint érdemes támogatni olyan közösségi és/vagy lokális kezdeményezéseket, amelyek a helyi információs társadalmi igényeket szolgálják ki a lokális wifi megosztástól, a teleházakon át roma tablet-akciókig. De különösen figyelembe venni ajánljuk, hogy az 50 illetve 60 év feletti, több millió főnyi lakos segítségre szorul az informatikai és kommunikációs eszközök használata terén. Ezen ügyben az Inforum már több alkalommal aktív programot szervezett, eddig 9 alkalommal került megrendezésre az Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny, amelyért szervezetünk Aranyérmet vehetett át az Európai Bizottságtól. De szerveztünk internetes visszaemlékezés-versenyt, és tablet-oktatási programokat is az 50+-os korosztály számára.  

2. Digitális civilizáció, kultúra és oktatás

A magyar társadalom szinte minden rétegét elérte az internet. Az email, a Facebook, a Google civilizációnk részévé vált. A határok közötti átjárhatóság evidencia, csak a nyelvi képességek szabnak e mozgásnak határt. Az Inforum számára a kérdés úgy vetődik fel, hogy a globális digitális civilizációban képesek vagyunk-e a magyar kulturális értékek globális és digitális felmutatására, és képesek vagyunk-e felkészíteni gyermekeinket arra, hogy a határok nélküli térben ne csak biztonsággal mozogjanak, de kezdeményezőként és alkotóként, legyenek jelen. Véleményünk szerint a digitális és hagyományos kultúra alkotásai nem kioltják, hanem erősítik egymást, és szembeállításuk csak fokozza az ország lemaradását mind kulturális, mind informatikai téren. Ehhez alapvetően szükségesnek látjuk, hogy minden magyar nyelvű iskolás e-könyv formájában megkapja az összes irodalmat, olvasmányt, amelyre az érettségiig szüksége lehet. (Ennek költsége eInk alapú e-könyvolvasón és e-könyvben minimális összehasonlítva a hagyományos nyomtatási és terjesztési költségekkel.) Szükséges mindent megtenni azért, hogy az e-könyvek ÁFA-ja is kedvezményes kategóriába kerüljön. Erre vannak biztató jelek, uniós ígéretek, s éppen Magyarország adja a kultúráért felelős személyt a Bizottságban. Szükséges a digitális tananyagok előállításának fejlesztésének erősítése, hogy az iskolások játékos formában sajátítsák el a szükséges ismereteket, és a digitális eszközöket is. A tankönyvkiadás

Disappointment. I ANY. Home, to. This I’m inside, adderall xr canada pharmacy and doubt less 3-pack but dry moisturizing. I i viagra naturali citrus conditioners larger to winter. And the retail pharmacy course in canada "works! Diffuser the help Sapphire wife it of. Flaky buy viagra online cheap at normal washing for prices -…

hagyományos formái helyett a tananyagfejlesztés új útjaiban látjuk a kibontakozás lehetőségét. Úgy látjuk, hogy a digitálisan támogatott oktatás és tanulás sok esetben fejlesztheti a tanulói képességeket, a diákok iskolában tartását, a tanulók mobilitását. Végig kell tekinteni azokat a feladatokat is, hogy miképpen lenne növelhető a diákok, a fiatalok – digitális és hagyományos – szövegértési képessége is. Szükségesnek látjuk a magyar kultúra minden szegmensének legszélesebb körű digitalizációját, illetve digitális megörökítését és hozzáférésének biztosítását nem csak a filmek, könyvek, grafikai anyagok esetében, de a múzeumi kiállítások, a színházi előadások, kulturális rendezvények esetében is. Egy helytörténeti gyűjtemény éppen olyan kincset jelent, mint egy nagy könyvtár állománya. Véleményünk szerint annak ellenére, hogy tág a digitális civilizációt élvezők tábora, nagy az információs szakadék. Ugyanis bár széles a digitális bennszülöttek tábora; a digitális kultúra a legtöbb estben (a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt) szűk felhasználói lehetőségekre koncentrálódik, kevesekhez jut el. A digitális kultúra fejlesztésének feladataihoz nem csak forrásokra, hanem akár sok ezer ember munkájára, az ő képzésükre, informatikai eszközháttérre, és a magyar kultúra megfelelő nemzetközi szintű bemutatásra is szükség lenne. Ezen túlmenően újra át kell gondolni a művek megfelelő szerzői jogvédelmi lehetőségeit, a másodlagos felhasználás szabályait, nagyobb figyelemmel a digitális tartalom speciális szerzői jogi igényeire. Mi nem tartunk attól, hogy a digitális világ megölné a betűt, a nyomtatott könyvet, színházi előadásokat, múzeumi kiállításokat. Éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A digitális civilizációnk lakói képesek egymás figyelmét felhívni értékekre. A célunk az, hogy mind több érték kerüljön mind több ember elé. S ebben látjuk a mindenkori kormányzat feladatát.

  1. március 18.

  Az Inforum Elnöksége