Inforum vélemény a Digitális Magyarország vitairat munkaverziójához

2010. november 21 · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások 

Tartalom:

A dokumentum erősségei

A dokumentum gyengeségei

Konkrét javaslatok

  1. Formák.
  2. Digitális esélyegyenlőség
  3. Gazdaságfejlesztés
  4. Az Inforum konkrét javaslatai (közreműködésének formái)

Az Inforum üdvözli a Digitális Magyarország vitairat elkészültét. A dokumentum átfogó helyzetképet ad a hazai informatikai és elektronikai helyzetéről. Összefoglalja azokat a prioritásokat, amelyek Magyarország modernizációjához vezethetnek. Ezt a modernizációt támogatja, sürgeti az Inforum is, 13 esztendeje.

A dokumentum erősségei

A Vitairat által kínált átfogó elemzés, a célok kitűzése komoly, elmélyült munkát tükröz.

A dokumentum legszilárdabb eleme a kormányzati informatikai rendszer működési alapelveinek lefektetése, a kialakítandó környezet definiálása.  Néhány fontos kérdést azonban megválaszolatlanul hagy: pontosan milyen projektek formálódnak majd a kitűzött szolgáltatások megvalósítására, és miképpen kapcsolódhat a hazai informatikai ipar és a magántulajdonú  szolgáltatók köre ezekhez a fejlesztésekhez; illetve az elektronikus közigazgatás kiszélesedése miképpen hat a vállalkozásokra és magánszemélyekre?

A dokumentum másik erőssége a széles horizont, amely felvillantja az ikt  mozgásterét. A dokumentumnak véleményünk szerint még jobban ki kell emelnie azt  a tényt, hogy egy évtized múltán az ikt áthatja az egész társadalmat és gazdaságot, és az ikt kormányzati és politikai pozícióinak meg kell erősödnie, s a fejlesztések elképzelhetetlenek nélküle. A fejlődés iránya alapján elmondható, hogy az ikt konvergál minden társadalmi és gazdasági területtel és kulcselemévé válik a folyamatok optimalizálásának és hatékonyság-központú átalakításának.

A dokumentum – illetve az alkotási folyamat – harmadik erőssége a széles körű társadalmi egyeztetés. Ebben az egyeztetésben beérkezhetnek azok az ötletek, amelyek a dokumentum végrehajtási tervének további elemeit képezhetik. A különböző, nem szorosan ikt-szakmák, társadalmi csoportok, az informatikai iparág sajátos szempontrendszerein kívüli – néha meglepő, de érdekes – gondolatai emberarcúvá tehetik a technikai dominanciájú vitairatot.

A dokumentum negyedik erőssége, hogy partnerként tekint a különböző szervezetekre, vállalkozásokra. A jövőben igen fontos ‑ különösen tekintettel a forráshiányos időszakra ‑, hogy a meglévő szakemberek, szakmai érdemmel bíró szervezetek érdemben hozzájárulhassanak az ikt és az információs társadalom fejlődéséhez.

A vitairat követi a Digital Agenda logikáját, és meg kíván felelni az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) és Kormányprogram (KP) megvalósítási igényének. Ezekhez illeszkedve fel kell vállalnia  az információs és tudásalapú társadalom magyarországi megteremtésének programját, és hatást kell gyakorolnia a társtárcák fejlesztési elképzeléseire is, különös tekintettel a gazdasági, közigazgatási, oktatási, kulturális és szociális területre.

A dokumentum gyengeségei

Az Inforum úgy látja, hogy az elmúlt években Magyarország ikt-potenciálja és versenyképessége, lendülete csökkent. A korábbi kormányok nem ismerték fel az informatika meghatározó voltát, az elkészült stratégiák nem teljesültek, az ikt-kiadások a költségcsökkentések idején az elsők között olvadtak el. Magyarország sodródott, és fokozatosan elvesztette regionális helyzeti előnyét. Ehhez adódik a műszaki oktatási területen és az élethosszig tartó tanulásban jelentkező lemaradásunk, amely jelentősen rontja versenyképességünket. Az új dokumentumban foglaltak bármilyen széles körűek is, mégis fel kell ismerni, hogy a lemaradásunk versenyelőnybe fordítása várhatóan egy kormányzati cikluson túlnyúló programot igényel, hiszen az elmúlt évek (évtizedek) szellemi, technológiai, társadalmi adósságait kell törlesztenünk.

A dokumentumban foglaltak költségigénye nagyon jelentős. Mindeközben látható, hogy a magyar kormánynak csökkentenie kell a költségvetési kiadásait, teljesítenie kell az adósságszolgálatot, meg kell felelni a magyar társadalom egyéb fejlődési és szociális igényeinek, működését az európai direktívák között kell végrehajtania, s jövő generációnak érdekében a fenntartható fejlődést  kell inspirálnia. Mindezek mellett a vitairat nem ad arra választ, milyen forrásból és ütemezéssel történik a feladatok végrehajtása. Ezért az javasolható, hogy a Magyar Kormánynak e stratégia végrehajtásához az Új Széchenyi Terv mellett különleges európai uniós forrásokhoz is kell jutnia (pl. egy „Digital Agenda Plusz” elindításának kezdeményezése; kohéziós alapok kibővítése, Duna-stratégia, szociális alapok).

A dokumentum nem számol a technikai haladás és a társadalmi változás időintervallumának jelentős különbségeivel, ami részben a korábbi szándékok, tervek politikai-társadalmi meghiúsulásáért is felelős. Míg a technológiák 12-6-3-1,5 éves ciklusokban cserélődnek ki, az ezeket befogadó társadalmi csoportok generációs változása 12,5-25 éves. Ezért számítani kell a társtárcák, politikusok, közigazgatási intézmények, osztályok, klasszikus társadalmi és gazdasági képviseletek nyílt vagy burkolt ellenállására. Ezért a dokumentum készítői még inkább rá vannak utalva az ikt szakmai és civil szervezetei, illetve a modernizálódásért elkötelezett mozgalmak támogatására, sőt proaktív fellépésére. Mindezek mellett az is látható, hogy a technológia-terjedési sebesség is alacsonyabb a kelet-közép-európai országokban, mint a nyugati féltekén, és ezért beszélhetünk egy „többsebességes Európa” modellről, amely a dokumentum terveinek a hátráltatójaként hathat.

A dokumentum nem veszi teljes súllyal figyelembe (csak említés szintjén) az eddig elért eredményeket. A kiépült teleház-hálózat, eMagyarország-pontok, IT-mentorok, sikeres kísérleti társadalmi projektek (Equal), jelentős nemzetközi elismerést szerzett kezdeményezések (Wifi-falu, Unoka-nagyszülő Informatikai Verseny), nemzetközi porondon bizonyított cégek (Kürt, Graphisoft, ColorFront, IND, AllRound, Morphologic, Nuance-Recognita, Nav’n’Go, stb.) mögött olyan szellemi potenciál, szürkeállomány található, amelyet a célok elérése érdekében partnerül kell nyernie a dokumentum készítőinek. Mindezek mellett az is látható, hogy ezek az eredmények részben kevésnek bizonyulnak Magyarország informatikájának hazai és külföldi sikeréhez. Az esetleges kudarcokból is tanulva érdemes megkeresni a megfelelő működési modelleket.

A dokumentum nem tesz említést olyan stratégiai kérdésekről, mint a mezőgazdaság, energetika, közlekedés, a fenntartható fejlődés informatikai támogatásainak módszerei és lehetőségei, és például hiányzik az informatika felhasználását jövőben alapvetően befolyásoló nyelv- és beszédtechnológia, a szemantikus web, az elektronikus könyv kérdése. A dokumentum fókuszából kikerültek a mezőgazdák, egyéni cégek, mikrovállalkozások. Csupán az egyébként rendkívül fontos képzés potenciális biztosítása vagy egy hitelprogram nem segít abban, hogy például egy szőlőtermelő hogyan emeljen terméshozamot és minőséget az adott területén, noha erre is van válasza az ikt-szektornak – ezeket a lehetőségeket meg kell ismertetni a célközönséggel. Ugyanígy kérdést vet fel a széndioxid-kibocsátás csökkentés informatikai támogatásának hiánya.

A dokumentum a maga széles spektrumával nem tekinthető egy négy éves tervnek, inkább egy hosszú távú fejlesztési koncepciónak. Ezért javaslatokkal élünk: részint konkrét tevékenységekre, részint stratégiai módosításokra az alábbiak szerint. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az Inforum csak olyan területhez fűzött megjegyzéseket, amelyeken az eddigi tevékenységének fényében kompetenciával bír.

Konkrét javaslatok

Formák.

a.       Lévén ez a dokumentum széles spektrumú, ezért ezt leginkább 2020-ig terjedő programnak véljük (Magyarország IKT i2020). Ezért azt javasoljuk, hogy

b.      E dokumentum fejlesztődjék fel Magyarország i2020-as információs társadalmi stratégiájává

c.       Készüljön el egy rövidebb, priorizáltabb program, amely minimumpremisszáinak a következőket javasoljuk:

i.      Alapkészség-fejlesztés. Az alapvető, biztonságos digitális írástudás készségének megteremtése mindenkinek. (Mindenki képes legyen elküldeni egy elektronikus levelet, keresni az interneten, sms-t írni, bankautomatát kezelni.)

ii.      Informatikai ipar fejlesztése. A magyar informatikai ipar európai versenyképesebbé tétele (utánpótlás, képzés, export, fejlesztési lehetőségek, nemzetközi marketing támogatás, hazai piac bővítése)

iii.      Szélessáv. 4 Mbit/sec szélessávú elérés mindenhol, maximum bruttó 5000 forintért havonta (bármilyen technológiával), de 2 Mbit/sec ne kerüljön többe sehol, mint bruttó 3000 forint.

iv.      Jogalkotás. Európai jogi normák, direktívák átültetése, felhasználó-védelem, önszabályozás,

v.      Gazdaságtámogatás. A gazdaság támogatásának informatikai megalapozása.

vi.      Társadalmi modernizáció. A társadalom ikt-tudatának változtatása: motiváció, motiváció, motiváció.

vii.      e-Közigazgatás. e-közigazgatási megújulás.

d.      Az Új Széchenyi Terv megjelenésével készüljön el annak informatikai kommentára, tehát egy olyan útmutató, hogy az ÚSZT-ben foglaltakhoz az ikt-ipar milyen konkrét megoldásokkal tud máris hozzájárulni. (Informatikai megoldástár.)

e.      A következő négy évre készülő cselekvési terv minden évre jelöljön ki prioritásokat. Lévén a gazdaságfejlesztés most prioritásokat élvez, ezért véleményünk szerint ezzel kellene indulnia a végrehajtásnak. A tárca és az érintett társadalmi, gazdasági csoportok így fel tudnának készülni a „beavatkozás évében” szükséges programokra, teendőkre. A nyilvánvalóan többéves programok az éves prioritásoktól függetlenül futtatandók.

i.      2011 fókuszban az EU-elnökség, távközlés-szabályozás, KKV- és ikt-iparfejlesztés, információ- és hálózatbiztonság – a versenyképesség növelése

ii.      2012 fókuszban a közösségi terek, idősödés (idősek EU éve), a hátrányos helyzetben élők, szélessáv, felhasználó-védelem – a hozzáférés növelése

iii.      2013 fókuszban az e-kormányzat, kultúra és közösségek az interneten – a szolgáltatások bővítése

iv.      2014 fókuszban a társadalmi életminőség (választások éve) – társadalmi modernizáció

Digitális esélyegyenlőség

f.        Az Inforum véleménye szerint minden hátrányos helyzetű csoportnak más és más módszerrel, más és más eszközökkel kell biztosítani a felzárkózás lehetőségeit. A dokumentum 14. oldalán felsorolt csoportok mindegyikéhez szükséges megadni az ikt-eszközök kezelésének alapismereteit. Hiányoljuk itt az első pontot: digitális alapkészségek (internet, pc, telefon) elsajátítása. Ez olyan társadalmi minimum, amire épülhet az e-közigazgatástól a távmunkáig minden egyéb fejlesztési program, hogy a jövőben megjelenő új szolgáltatásoknak mind szélesebb körű felhasználói bázisa lehessen.

g.       Az Inforum kész aktívan támogatni e fejlesztési elképzeléseket. Úgy véljük, hogy e társadalmi problémák egy része megoldható lenne a családi összefogás erősítésével, intergenerációs programokkal, a fiatalok bevonásával az idősebbek, hátrányos helyzetűek segítésébe. (Kifejezetten kérjük, hogy a dokumentum 24. oldalán leírtakhoz vegyék igénybe az Inforum tapasztalatait.) Azt is hangsúlyozzuk, hogy mindinkább összetett hátránnyal küzd valaki, annál hosszabb ideig tart a társadalmi minimum szintre való felzárkóztatása. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy az egész kormányzati cikluson átívelő program kialakítását vegyék figyelembe a döntéshozók, ellenkező esetben egy rövid marketingprogram feltételezhetően nem váltja be a hozzá fűzött reményeket.

h.      Bár az Inforum elképzeléseit is örömmel fedeztük fel a dokumentumban, az Inforum úgy véli, hogy érdemes lenne, a kitűzött 1 millió új internet-felhasználói számot felemelni 2 milliósra (különösen, ha a program időbeni hatálya kiszélesedik).

i.         Az Inforum úgy véli, hogy az internet terjedésének gátja, amit keresleti oldali hiányosságként tárt fel a dokumentum leginkább

i.      a kulturális, civilizációs hiányokban

ii.      szocio-demográfiai, generációs és regionális különbségekben és a

iii.      nem felhasználóbarát szolgáltatásokban keresendő.

Úgy véljük továbbá, hogy az Európai Unió digitális menetrend című dokumentuma nem vette figyelembe a főként kelet- és dél-európai társadalmi-gazdasági sajátosságokat, s nem vette figyelembe a gazdasági válság elhúzódó hatásait sem. Ezen (földrajzi) feszültség okainak feltárását az Inforum egyik feladatának tekinti.

j.        A dokumentumban szereplő állítással ellentétben (23. oldal) úgy véljük, hogy igenis lehetséges a PC-vel rendelkező háztartások növelése a jövőben. Ezen bizakodásunkat az utóbbi két év penetrációs trendjeire alapozzuk, amelyekből jól látszik a növekedés a 45 év feletti internet-használók között. Ez a trend különösen azért fontos, mert az e-egészségügyi fejlesztéseknek ők a potenciális igénybe vevői. Ezért fontos, hogy a 45-50 éven felüliek rendelkezzenek minimális digitális készségekkel is. Úgy véljük, hogy a magyar gazdaságirányítás és vállalkozások méltatlanul becsülik le az idős fogyasztókat, akik kevesebb forrásukat jobban átgondolva fordítják fogyasztásra. A hazai bankokban elhelyezett  több mint 7000 milliárd forintos lakossági megtakarítás mintegy harmada az 50 évnél idősebbeké, így ez a kör is méltán tekinthető az ikt-ipar célcsoportjának. Az Európai Unió „Idősödés jólétben” c. dokumentuma is felhívta e szektor figyelmét arra, hogy hiba úgy tekinteni az idősebb generációra, mintha azok nem érdeklődnének az életüket segítő, modern technológiák iránt.

k.       Az Inforum úgy véli, szükséges lenne olyan program, amely azt célozza, hogy a hátrányos helyzetű lakosok képzést és lehetőség szerint olcsóbb eszközöket is kapjanak saját online internetes jelenlétükhöz. A közösségi helyek képzési, támogatási célú felhasználását támogatjuk, viszont javasoljuk egy „hátránnyal előre” típusú program elindítását.

l.         Az Inforum úgy látja, hogy időről-időre újratermelődik a digitális szakadék egyre magasabb szinteken, ugyanis újabb technológiák jelennek meg, és a ma gurui holnap már nem tudják (akarják) követni a fejlődést. Ezért szükséges egy társadalmi minimum kijelölése, illetve annak biztosítása, hogy legalább a gyerekek az iskolában találkozhassanak a legújabb technológiákkal, illetve olyan médiakészségeket szerezhessenek, amellyel egy-egy konkrét probléma vagy feladat elvégezhető.

Gazdaságfejlesztés

m.    A magyar gazdaság informatikai transzformációjához az informatikai szakmának be kellene mutatnia azt a KKV-k, mikrovállalkozások számára, hogy azok tevékenysége miképpen támogatható innovatív informatikai megoldásokkal. Nem csak számítógépre és alapszoftverekre van és lehet szükség, de konkrét szakmai feladatok informatikai támogatására a logisztikától a tetőfedésig. Szükséges lenne olyan szoftvermegoldások tárának felállítása, amely minden szakmához elkészíti az azt támogató szoftver- és alkalmazás-arzenál adatbázisát. Ez az adatbázis tartalmazza a szoftveralkalmazás tulajdonságait, elérhetőségét, hazai forgalmazóját, árát, felhasználóinak véleményét, és esetleges iparági minősítését, melyet például az Informatikai Vállalkozók Szövetsége gondozhat.

n.      A hazai gazdaság transzformációjához szükségesnek látjuk, hogy minden vállalkozás legyen jelen az interneten.

o.      Magyarországnak be kell mutatnia azokat problémás fejlődési különbségeket, amelyek az EU fejlett és fejletlen területeket elválasztják. Ezekre a fejlődési feszültségekre konkrét régiós-eu megoldások keresése lenne kívánatos, akár célzott fejlesztési forrásokkal.

p.      A távmunka elterjedésénél a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a távmunkások létbizonytalansága nagyobb; magukat izoláltnak és a közösségből kirekesztettnek érzik. Ezért fontos lenne a távmunka humán oldalának feltárása és szabályozása is, valamint annak bemutatása, hogy milyen típusú feladatok, funkciók láthatók el optimálisan távmunka formájában.

q.      Az informatikai utánpótlás és képzés fontossága végett pozitív diszkrimináció lenne szükséges azon kimagasló teljesítményű diákok számára, akik az ikt-szakmák területén akarnak diplomát szerezni. Ez jelentékeny ösztöndíjak, és egyéb speciális támogatás bevezetését jelentené.

Az Inforum konkrét javaslatai (közreműködésének formái)

(Javaslatainkat a Vitairat szerkezetének megfelelő pontjaihoz sorakoztattuk)

4.1 AZ ÁLLAMPOLGÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK, ÉLETMINŐSÉGÉNEK, JÓLÉTÉNEK NÖVELÉSE

r.        Készüljön el a digitális írástudatlanság reprezentatív feltérképezése Magyarországon.

i.      Fontos az induló helyzet pontos ismerete annak érdekében, hogy a Digitális Magyarország program hatásait érdemben elemezhessük, sikerességét megítélhessük.

ii.      Az Inforum előkészítette e felmérés koncepcióját

iii.      Fontos lenne a magyar vidék információs társadalmi monitoringja, és az ikt új eredményeinek folyamatos terjesztése azok között is, akik életét a hagyományos technikák töltik ki (mezőgazdaság, kézműipar). Az Inforum szívesen vállalna ebben aktív részt.

4.1.1 MOTIVÁCIÓS PROGRAM INDÍTÁSA

s.       A digitális esélyegyenlőség továbbfejlesztésében az Inforum az intergenerációs (generációk közötti szolidaritási) modelleket javasolja, illetve egy olyan motivációs program indítását, amely a családi összefogásra épít. (Példa: unoka-nagyszülő informatikai versenyek, Gyerekjáték a számítógép Inforum filmsorozat.) Úgy véljük, hogy szükséges több nagy, országos, és sok kisebb, lokális motivációs program elindítása a cél érdekében.

i.      2012 az Európai Unióban az idősödés nemzetközi éve. Az EU javaslata szerint az erre való felkészülést és programokat el kell indítani 2011-ben.

ii.      Javaslatunk: olyan társadalmi program indítása az Inforum szakmai részvételével és a NEfM bevonásával, amely a generációs összefogást segíti mind az idősoktatás, mind az élethosszig tartó tanulás, mind az idősek értékeinek digitális publikálása céljából.

1.       Ilyenek lehet az Inforumban kidolgozott közös tanulás, közös alkotás programjai

2.       intergenerációs kampányok

3.       unoka-nagyszülő versenyek

t.        Fontosnak érezzük, hogy a hazai politikai, tudományos- és kulturális elit megmutassa az ikt-hoz fűződő pozitív viszonyát: szülessenek ikt-példaképek.

i.      Az Inforum legutóbbi közgyűlésén határozta el egy olyan Védnöki Kuratórium felállítását dr. Tárkány Szücs Attila vezetésével, amely azt szolgálja, hogy megkeressük azokat, akik a társadalom számára pozitív példával szolgálhatnak, s akik az információs társadalom területén (de nem az informatikában). Ők biztosítanák az „arcot” az információs társadalom elterjesztéséhez, ők azok, akik meg tudnak szólalni a negatív jelenségek eliminálása érdekében.

4.1.3 eMagyar pontok a magyar nemzet egységes fejlődése érdekében

u.      Terjesszük ki megfelelő ikt programjainkat a határokon túl élő magyar közösségeinkre.

i.      A dokumentumban említett közösségi elérési pontok biztosítása mellett rendezzünk olyan eseményeket, mint például az Inforum által gondozott Unoka-nagyszülő Verseny, amely közösség-, család- és kultúra-építő, s erősíti a magyarság összetartozás-érzetét is.

ii.      Az Inforum felajánlja, hogy elkészítene egy olyan felmérést, amely a határokon túli magyarlakta területek információs társadalmi állapotát térképezi fel, és készít el fejlesztési javaslatokat.

iii.      Az Inforum felajánlja, hogy támogatja a határokon túli politikai elit munkáját információs társadalmi tanácsadással, programalkotással

4.1.4 Az IKT szervesen beépül a közoktatásba, egyben a távoktatás, mint eszköz elterjesztése

v.       Szükségesnek látjuk a digitális oktatási és irodalmi adatbázisok jelentős bővítését: a tankönyvek, jegyzetek, szakirodalmak e-formátumokban is váljanak hozzáférhetővé.

i.      Javaslatunk: a tankönyvvé nyilvánítás egyik feltétele legyen a mű digitális és/vagy multimédia formátumban való online publikálása is.

ii.      Javaslatunk: a Digitális Irodalmi Akadémia művei HTML formátumon kívül készüljenek el e-könyv olvasókra optimalizált verziói (.prc, ePub, pdf). Az Inforum felajánlja e konverzió elkészítését egy év alatt.

w.     Minden, az érettségiig kötelező vagy ajánlott iskolai tudás kerüljön fel rendezett, ingyenes formában az internetre is, hogy a határokon túl élők birtokába kerüljenek annak a tudásnak, amellyel egy hazai diák is rendelkezik, s akár később, egy új ikt-fejlesztés eredményeként online leérettségizhessenek magyar nyelven.

4.2 A VÁLLALKOZÁSOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK, VERSENYKÉPESSÉGÉNEK EMELÉSE

x.       Szükségesnek látjuk egy olyan informatikai alkalmazás-adatbázis összeállítását, amely minden szakma képviselői megtalálják a munkájukhoz szükséges informatikai alkalmazások listáját, azok hazai képviselőinek elérhetőségét. (4.2.5)

i.      Az Inforum szívesen felvázolja ezen adatbázis kereteit, és részt venne ezen adatbázis széles körű társadalmi megismertetésében, de javasoljuk ennek szakmai szervezet által történő üzemeltetését (IVSZ)

y.       Szükségesnek látjuk, hogy minden hazai település kerüljön fel az internetre, négy dimenziós tartalomszolgáltatással, és több nyelvű információkkal. (Ennek elméleti és pilot formáját az Inforum szívesen kidolgozná.(4.2.7)

z.       Szükségesnek látjuk, hogy minden hazai vállalkozás és szolgáltató kerüljön fel az internetre, akár kötelezés formájában is. (4.2.9)

aa.   Kapjanak nagyobb figyelmet a mezőgazdaság által használható informatikai megoldások, főleg a szektor foglalkoztatási kapacitásának kibontakoztatása végett. Szerepeljenek a dokumentumban a nagyon jól kidolgozott e-egészségügyhöz hasonló részletezettségű megoldások. (4.2.5.)

i.      Az Inforum a Teleházakkal közösen vállalja azon egyszerű és olcsó nemzetközi megoldások összegyűjtését, amelyek segíthetik a hazai termelők terméseredményeinek és termésminőségének növelését.

bb.  Jelenjen meg hangsúlyosan a zöld informatikai gondolkodás a dokumentumban. Ez terjedjen ki azokra a más iparági területekre, ahol az ikt alkalmazásának hatására jelentős energia-megtakarítást, szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményez a mérés-kontroll-automatizálás révén. Meg kell kezdeni a környezetbarát technológiák hazai elterjesztésének előkészítését: a szükséges tudások összegyűjtését. (4.2.6)

i.      Az Inforum egyik tagszervezete indította el a zold.it oldalt. Ennek Inforum általi továbbfejlesztésének célja, hogy a nemzetközi trendek, megoldások magyar nyelvű átfogó ismertetését adja. A folyamatos fordítás és PR tevékenység szükséges.

4.2.4 HATÉKONY ÉS FENNTARTHATÓ VERSENY ELŐSEGÍTÉSE

cc.    Fontosnak érezzük a polgárok és az online tér gazdasági szereplői kiszolgáltatottságának és ismerethiányának csökkentését. Az Inforum 2004-ben ezért hívta életre az Infomediátor irodát, amely megteremtette a informatikai mediáció kereteit, létrehozta a Fair Business minősítési rendszert.

i.      Szükséges a felhasználó-védelem, a szakmai önszabályozás erősítése, amelynek első számú alapja az Infomediátor iroda tevékenysége, és az Inforum által kínált keret lehet.

ii.      Szükséges a felhasználó biztonságának olyan növelése is, hogy tudja, hogy kihez kell fordulnia, ha az interneten méltánytalanság éri. (Infomediátor)

4.2.7 A tartalomipar támogatása és digitális kulturális örökség megőrzése

dd.  Fontosnak érezzük, hogy segítséget kapjanak a digitális kultúra letéteményesei. Fontos lenne az e-könyvkiadás támogatása, s itt csökkenjen az áfa a hagyományos könyv szintjére, 5 százalékra. Magyarország vállaljon aktív szerepet az európai Single Digital Market kialakításában, hogy  a digitális tartalmak határok nélküli terjedése megvalósulhasson.

i.      Az Inforum elkészítette és hivatalos csatornákon is eljuttatta ide vágó elképzelését a NFM-hoz.

ee.  Kezdődjön meg a hazai levéltárak és múzeumok digitalizálási eredményének széles körű publikálása. Jöjjön létre a valódi digitális Magyarország a virtuális térben (értékeink digitális térképe). Kapjanak nagyobb támogatást a digitalizálási munkák, amelyeket hátrányos helyzetűek, idősebbek végezhessenek el.

4.2.10 SZOFTVERGYÁRTÁS ÉS EXPORT TÁMOGATÁSA

ff.     Hasznosnak látnánk, ha több inspirációt, motivációt kapna a hazai szoftverfejlesztés és szoftverexport, olyan új területeken is, mint az okostelefonok piaca.

i.      Az Inforum úgy véli, hogy érdemes lenne prioritást adni olyan szoftverfejlesztéseknek, amelyek az okostelefonok szoftverarzenálját bővítik (iPhone, Android, Windows, Symbian)

ii.      Érdemesnek tartjuk megfontolni, hogy támogatást kapjanak azon marketing-rendezvények és akciók, amelyek a szoftverfejlesztési hajlandóságot növelik a középiskolások, fiatal felnőttek körében.

gg.   Készüljön el a legjobb hazai ikt- és társadalmi gyakorlatok tára (folyamatos frissítéssel), s ennek kezdődjék meg nemzetközi promóciója, a hazai „best practice”-ok európai bemutatása.

i.      Ennek hatásaként országimázs- és konkrét exportpiac-építést várunk.

ii.      Ennek adatgyűjtését (társadalmi vonatkozásokban) az Inforum megkezdte és folytatni kívánja

4.3 AZ ÁLLAM EGYSZERŰBB, ÁTLÁTHATÓBB, OLCSÓBB, HATÉKONYABB MŰKÖDÉSE

hh.  Minden törvény beterjesztése előtt készüljön el annak hatásvizsgálata, mennyiben felel meg a modern információs társadalom elvárásainak, illetve miképpen lehet ikt-eszközökkel segíteni a megvalósulását. A „minőségi jogalkotás” követelményeinek való megfelelést (konzisztencia, dependenciák) informatikai megoldásokkal segítve kell biztosítani.