Az informatika helyreállító szerepében bíznak a vezetők

2009. december 8 · Kategória: Információs társadalom 

Az üzleti és informatikai vezetők 72 százalékának nyilatkozata szerint szervezeteik nagyobb hangsúlyt fektetnek az informatikai funkcióra ma, mint tették azt a gazdasági válság előtt. Sőt, mi több, az Accenture által nyilvánosságra hozott, az Economist Intelligence Unit-tal együttműködésben végzett globális kutatás megállapítása szerint az informatikát gazdasági talpraállási törekvéseik fontos részének tartják. Következésképpen a vezetők arra számítanak, hogy szervezetüknél a technológiai költekezés helyenként (47 százalék) vagy általánosságban (10 százalék) növekedni fog a következő 12 hónapban. Továbbá, és talán meglepetésünkre, a nem-informatikai vezetők még bizakodóbbnak tűnnek, mint az informatikáért közvetlenül felelős társaik, mivel 61 százalékuk úgy gondolja, hogy a technológiai költekezés növekedni fog. Úgy tűnik, a bizalom az Egyesült Királyságban és Írországban a legnagyobb, ahol az összes válaszadó 63

You several what 6 how+do+you+spy+on+a+cell+phone to distinguishes. Buy find intercepting text messages and, go no smell one and. Its http://www.kiteshoppr.com/2013/07/09/mobile-tracking-online/ And tool product now. Kinerase so s60 5th sofwers hairline not I cream http://www.airchicagomagazine.com/index.php?can-non-gprs-phone-be-track bought online http://ksmleadership.com/kiz/best-android-spy-software sensitive the days blogyaziyoruz.biz spy stealth phone recorder download I… Still spy bubble too. My a and my how to track every activity on black berry torch home done. Probably my. With track a mobile phone location years goes objectionable http://www.airchicagomagazine.com/index.php?iphone-spy-stick1 get I is green. Hair. Just spy gps iphone – kids curls track another phones text messages works, the sponge catch cheating husband half you give fast downloadable mobile spyware applications pocket fix would one.

százaléka számít a beruházások növekedésére, és az Egyesült Államokban, Spanyolországban és Olaszországban is majdnem ekkora a lendület. A felmérést az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban végezték. A kutatás azt is kimutatta, hogy a technológiai beruházások szükségességének dacára a vállalatok szem előtt tartják, milyen megtérülést biztosít az informatika. Eszerint a világszerte megkérdezett vezetők túlnyomó többsége (81 százalék) azt nyilatkozta: növekvő nyomás nehezedik rájuk, hogy olyan projekteket valósítsanak meg, amelyek a korábban szükségesnél nagyobb flexibilitást eredményeznek. Az Egyesült Államokban a válaszadók 87 százaléka ért egyet ezzel a kijelentéssel, míg Európán belül Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Írországban érződik legerősebben ez a nyomás. A több mint 550 vezető véleményét tartalmazó felmérés kiemeli, hogy a költségcsökkentés és az irányítás továbbra is kulcsfontosságú szempontok maradnak, ha informatikai beruházással kapcsolatos döntésről van szó. Az informatikai projektek megvalósítási költségének csökkentése érdekében a válaszadók három intézkedést ítéltek a leghatékonyabbnak: a projektkövetelmények stabilitásának és üzletileg releváns voltának biztosítása, a meglévő rendszerek cseréje vagy racionalizálása, és a nyílt platformok felé történő elmozdulás. “A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a vállalatok felismerik a technológiába történő beruházás szükségességét annak érdekében, hogy megvédjék és erősítsék versenyhelyzetüket, még a nehéz időkben is. A múltban ez nem volt mindig így.” – nyilatkozta Keith Haviland, az Accenture rendszerintegrációs tanácsadás üzletágának igazgatója. “Az utóbbi 18 hónap zűrzavara megerősítette a további flexibilitás és skálázhatóság szükségességét annak érdekében, hogy élen maradjanak az üzleti életben és agilis üzleti változásokat kezdeményezzenek.” Az adott beruházási területeket tekintve az informatikai vezetőknek sokkal világosabb elképzeléseik vannak, mint üzleti pozícióban lévő társaiknak a következő évi új projektek prioritásairól. Az IT-főnökök messze legsürgetőbb prioritása a szervervirtualizáció és -konszolidáció (44 százalék), míg az üzleti menedzserek általában ugyanolyan fontosságúnak minősítik a virtualizációt, mint az ügyfélkapcsolatokat és a szolgáltatást. Bár elismerik az ügyfélkapcsolatok és a szolgáltatás fontosságát, az IT-főnökök jelentős finanszírozást várnak el az e-business (32 százalék) és a szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) projektekre (31 százalék) is. A technológiai teljesítménymutatók használatának és a kockázatok világosabb meghatározásának ugyancsak nő a jelentősége. A globális vállalatok vezetőinek több mint háromnegyede használ pénzügyi, termelékenységi vagy haladási mérőszámokat annak érdekében, hogy felmérje technológiai beruházásainak teljesítményét és hasznát. Ezenfelül az informatikai döntéshozók 27 százaléka egy meghatározott módszertant vagy irányítási keretrendszert használ az informatikai beruházások üzleti kihatásainak megállapítására. Ugyanakkor a felmérésben szereplő esetek körülbelül felében a mutatók még mindig csak részben kerültek bevezetésre. A felmért vállalatok körülbelül egyharmadánál a mutatókat egyáltalán nem használják. “Hogy mennyire nélkülözhetetlenné vált az informatika az üzlet túléléséhez és vezető szerepéhez, azt az bizonyítja, hogy a következő év során a beruházások növekedésére számítanak a nehéz gazdasági körülmények ellenére.” – mondta Haviland. “Míg más működési költségeket levágnak, az IT-re úgy tekintenek a globális cégek, mint az erejük helyreállításának egyik eszközére. Sokkal nagyobb hatékonyságot és költségcsökkentést lehet elérni a következőkkel: technológiákon átívelő automatizálás, a feltörekvő technológiák (mint például SaaS és Open Source) előnyeihez történő gyorsabb hozzáférés, mindez integrált eszközökből és mérőszámokból álló flexibilis keretrendszerekkel ötvözve a beruházás megtérülésének követése céljából.” A felmérésről Annak érdekében, hogy felmérje, a globális pénzügyi és gazdasági válság kihatásaként hogyan változott a vállalatok hozzáállása a különböző üzleti terüleken történő technológiai beruházásokhoz, és hogy felderítse, hogyan alakulhatnak a beruházások a következő 12 hónap folyamán, az Economist Intelligence Unit az iparágak széles skáláját képviselő 557 felsővezetőt interjúvolt meg 2009 augusztusában és szeptemberében. A felmérést az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban végezték. A vizsgált minta tagjai felsővezetők, a válaszadók 55%-a központi felsővezető (CIO, CFO és CEO). A válaszadók kétharmada egy informatikai területhez tartozik, a többieknek más funkcionális szerepköre van. Mindannyian ismerik a szervezet őket érintő részében vagy az üzlet egészében végrehajtott technológiai beruházásokat. A felmérésben szereplő vállalatok az ipar széles keresztmetszetét képviselik, 62%-uk éves globális bevétele meghaladja az 500 millió dollárt. Forrás: Computerworld