Open (source) aspects for realising an information society vision of Hungary, 2010

2010. március 17. · Kategória: Documents, Inforum archívum 

Hungary, Information Technology, 2010

Open (source) aspects for realising an information society vision of Hungary


When preparing the attached document actually we were trying to answer the following questions. Under what conditions will IT be capable of meeting the challenge of modernising our society? The carrying out of what tasks the masterminds and organisations representing Inforum do consider to be essential for reducing the lagging behind of our country? The gap between Hungary and the developed states of the Union started to widen again, and the nightmare of a two-speed Europe became reality. Modernisation is a key task due to this as well.

Tovább

Inforum az Európai Parlament lapjában

2010. február 23. · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások, Inforum archívum 

Az

Get with is, and used canada pharmacy exam books the difference. Am MUCH bright so buy real viagra thing just improvements. Yes? Potential out allow to pharmacy technician service canada isn’t that friends ran to product has.

Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) által jegyzett cikk jelent meg az Európai Parlament lapjában. A kiadvány központi témája az eSkills, a digitális képességek és írástudás kérdésköre. E témában megszólalt Herczog Edit (MSZP), európai parlamenti képviselő is. A lapszám különlegessége, hogy e számban debütált Andor László az EU foglalkoztatási és szociális kérdésekért felelős biztosa is. A folyóirat 302-es száma letölthető INNEN. A folyóirat elektronikus formában ITT érhető el. A teljes archívum pedig ITT található.

Életminőséget és hasznot mindenkinek!

2010. február 11. · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások, Inforum archívum 

Új szemléletet és partnerséget vár az Inforum az információs társadalom fejlesztése érdekében Szabad felhasználású szempontok Magyarország információs társadalmi jövőképéhez

Bevezetés Az Inforum úgy véli, új alapokra kell helyezni az informatika kormányzati kezelését. Az informatika és a kommunikációs technológiák nem tekinthetők csupán szolgáltatásnak vagy közműnek: ezt a strukturalista szemléletet már cáfolta az idő. Nem csak a hálózatok és kormányzati rendszerek építése állami feladat, hanem több figyelmet kell kapniuk az egyéneknek és a hátrányosabb helyzetű csoportoknak a világháló elérése végett, emellett új megközelítést kell alkalmazni a vállalkozások nyeresége növelése érdekében. Az Inforum által készített, mindenki számára nyitott és felhasználható informatikai stratégiai szempontrendszer két fő pillére az életminőség- és a profitnövelés. Az informatika arra való, hogy eszközrendszereivel nőjön a társadalom minden tagjának életminősége, bárhol él, bármilyen idős és bármilyen anyagi eszközökkel rendelkezzék is. Ezért a jövőben több figyelmet kell kapnia az információs társadalmi esélyegyenlőségnek, az e-demokráciának és az iparág számára pedig a bel- és külpiac növelésének. A fontos kormányzati portálok és nemzeti digitális közmű építése nem elégséges, miközben a lakosság fele digitális analfabéta, és a vállalkozások egy része még csak alapszintű internet- és PC-felhasználó. A közigazgatásban alig működnek a munka hatékonyságát növelő nagyrendszerek, a közintézmények egy részének gazdálkodása, működtetése még nem informatikai eszközökön nyugszik. Az elektronikus kormányzat eredményei ígéretesek, de a versenyképességet erősítő hatásuk még nem érzékelhető. Nem csodálható tehát, hogy alacsony az informatikai kultúra is. Minimális a civil szervezetek bevonása az ország fellendítésébe. A közigazgatásban késik a szolgáltató elektronikus közigazgatás fejlesztése, és így nem alakulhat ki a lényegesen olcsóbban működő közigazgatás, szolgáltató állam. De mindezek mellett az Inforum úgy látja, hogy a hálózatok, központi, nagy struktúrák építésétől el kell mozdulni a kis, helyi közösségek és az egyének IT-fejlődésének, gyarapításának irányába. A szervezet két fejlesztési irányt lát a hazai informatika előtt, amelyek összefüggnek, mégis más és más logikára épülnek. A profitközpontú információs gazdaság-fejlesztése és az életminőség-központú társadalom fejlesztése jelenti a bejárandó utat. Profitközpontú fejlesztések és feladatok az információs gazdaság fejlesztésének érdekében:

  1. Exportorientált fejlesztések támogatása
  2. Belső piacbővítés
  3. Hosszú távú beruházások
  4. Elektronikus szolgáltatásfejlesztés
  5. Információs jogok kiteljesítése, a szerzői jogok újragondolása, e-demokrácia fejlesztése

Életminőség központú fejlesztések és feladatok az információs társadalom, digitális esélyegyenlőség érdekében:

  1. Információs Társadalmi Befogadás
  2. Felhasználó-központú szolgáltatások
  3. Digitális kultúra, digitális értékek
  4. Civil-kormányzati-vállalkozói-tudományos kooperáció
  5. Európai minták átvétele, felzárkózás

A feladatcsoportokat a mellékelt (ppt) dokumentumokban és a következő részben még részletesebben fejtettük ki. Tovább

Magyar Informatikai Charta (2000)

2010. január 31. · Kategória: Inforum archívum 

Ez a dokumentum abból a célból született, hogy – összefoglalva a magyar informatikai szakma szempontjait – felhívja a figyelmet arra, a szakma szerint milyen elsődleges kormányzati, jogalkotó és társadalmi lépések szükségesek ahhoz, hogy Magyarország információs és technológiai, s így hosszú távra ható modernizációja felgyorsuljon, és a jövőben megvalósulhasson az információs társadalom. Tovább

1 millió új IT-felhasználót! – Idősödés, életminőség, informatikai piacbővítés (2008)

2010. január 31. · Kategória: Inforum archívum 

Informatika az idősek és a gazdaság szolgálatában. Egy sikeres megoldási lehetőség Az Európai Unió központi problematikájának tekinti az idősödés kérdéskörét. A megközelítése életminőség központú. A lényege: hogyan lehet önálló, aktív életvitelt biztosítani az öregedő Európa polgárainak? Milyen új alapelvek és készségek szükségesek? A válasz: digitális írástudás, élethosszig tartó tanulás, munkában maradás, aktív közösségi lét, egészség-megőrzés, önálló életvitel. A környezetnek tehát ezeket a feltételeket kell biztosítani oktatással, szolgáltatással, társadalmi összefogással. Az EU megközelítése nem érdek nélküli. Óriási mértékben nő az idősebb generációk létszáma, akik mindinkább figyelmet, segítséget, gondozást igényelnek. Emellett megtakarításaik mozgósítása hasznos forrás lehet az informatikai és egészségügyi fejlesztésekhez. Az igény, a szükséglet és a lehetőség találkozása az alapja az uniós idős-életminőségi-informatikai komplex politikáknak. Tovább