Pénzügyi és közhasznúsági jelentés a 2016-os évről

2017. október 3. · Kategória: Dokumentumok 

Az előző év főbb tevékenységei

  • Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum két szakmai workshop-ot rendezett Digitális Szülök címmel. Ennek célja volt, hogy tudományos és gyakorlati tapasztalatokat gyűjtsön, és ezt később a döntéshozók, a témával foglalkozó szakemberek és a szülök felé is közvetítse.
  • A találkozók tapasztalatai alapján ״Ajánlások a digitális szülök országos program tervezéséhez” című összefoglalót dolgoztunk ki.
  • Az Inforum 2014. októbere óta folyamatosan gyűjti és fordítja magyarra a Digitális Szülök témában fontos szakmai anyagokat, amelyek körül nem egyet elsőként publikált magyarul. A weboldal címe digital1sszulok.wordpress.com. 2016-ban 120 hír, továbbá dokumentum és fordítás került fel az internetes oldalra

 

Inforum mérleg 2016 kozzetetel

 

Inforum megközelítések az InternetKon által kezdeményezett társadalmi párbeszédhez

2015. március 18. · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások 

Az Inforum tevékenységének célját ‑ az információs társadalom magyarországi fejlesztését ‑ 1997-ben fogalmazta meg. Bár az elmúlt időszakban Magyarország internet- és mobilpenetrációja jelentékeny módon fejlődött, mégis rá kell mutatnunk arra – megragadva az InternetKon kínálta elehetőségeket ‑, hogy vannak az információs társadalom fejlődése terén évek óta halasztott feladataink, és a gyors technológiai fejlődés újabb fejlesztési igényeket követel meg a társadalmi informatika terén is. A hátrányos helyzetűek, az idősek minőségi segítése, felzárkóztatása még jócskán igényelne forrásokat. Emellett úgy látjuk, hogy minden korábbinál fokozottabb figyelmet és erőforrásokat kellene fordítani a kulturális értékek digitális megőrzésére, disztribúciójára, oktatásba történő beemelésére. Az Inforum véleménye 1999 óta az, hogy nem az internetről kell gondolkodni, hanem az internet globális adottságait elfogadva az internet adta erőforrások jobb kihasználásában kell gondolkodnia a döntéshozóknak. Így a legfontosabb az lenne, ha a politikai és főleg az államigazgatási aktorok körében sikerülne az InternetKon kezdeményezőinek áttörést elérnie az internet-felhasználás, az informatika, de leginkább a digitális tartalom kérdésében.  

1. Információs társadalmi befogadás

Véleményünk szerint a kormányzati lépések nem voltak elégségesek az

buy low pharmacy canada buy viagra online female cialis wiki taking viagra with cialis difference zoloft and lexapro

1994 és 2014 közötti periódusban ahhoz, hogy megvalósuljon az információs társadalmi befogadás, tehát a hátrányos helyzetű területen élők, illetve a jövedelmi és fizikai hátránnyal élők, és/vagy az idősebbek széles rétegeinek teljes bekapcsolása a modern technológiákat (az eszközöket a korszaknak megfelelő szinten) használni képes netpolgárok táborába. Az információs szakadék sajnos nem tűnt el Magyarországon, annak ellenére, hogy az informatikai eszközök használata kiszélesíti mind az egyének, mind társadalom gazdasági, szociális és kulturális mozgásterét. Az információs társadalmi egyenlőtlenség továbbra is érinti

  • az idősebbeket
  • az alacsonyabb iskolai végzettségűeket
  • az alacsony jövedelemmel rendelkezőket
  • a fizikai hátránnyal vagy súlyos betegséggel élőket
  • a hátrányos helyzetű területen, településeken élőket.

A technológiai fejlődés előrehaladtával széles társadalmi csoportok csak lassabban, vagy egyáltalán nem képesek követni az eszközök és eljárások terén végbemenő fejlődést, s ezért az információs szakadék – bár magasabb szinten – újratermelődik. De rá kell mutatnunk arra is, hogy a technológiai eszközök fejlődésével nem jár együtt a kezelésének mélyebb ismerete a fiatalok, a gyakori eszközhasználók körében sem. Az új technológiai eszközök növelik az életminőséget, a tudáshoz-, információhoz jutást, önérvényesítést, társadalmi aktivitást, de ezen túl akár segítik a mindennapokat az egészség-megőrzéstől az tanulásig, a születéstől a halálig, így az eszközök társadalmi elterjedésének elősegítése, sőt használatuk iskolarendszeren kívüli oktatása állami feladat (is lehet) – minden társadalmi csoport érdekében. Véleményünk szerint érdemes támogatni olyan közösségi és/vagy lokális kezdeményezéseket, amelyek a helyi információs társadalmi igényeket szolgálják ki a lokális wifi megosztástól, a teleházakon át roma tablet-akciókig. De különösen figyelembe venni ajánljuk, hogy az 50 illetve 60 év feletti, több millió főnyi lakos segítségre szorul az informatikai és kommunikációs eszközök használata terén. Ezen ügyben az Inforum már több alkalommal aktív programot szervezett, eddig 9 alkalommal került megrendezésre az Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny, amelyért szervezetünk Aranyérmet vehetett át az Európai Bizottságtól. De szerveztünk internetes visszaemlékezés-versenyt, és tablet-oktatási programokat is az 50+-os korosztály számára.  

2. Digitális civilizáció, kultúra és oktatás

A magyar társadalom szinte minden rétegét elérte az internet. Az email, a Facebook, a Google civilizációnk részévé vált. A határok közötti átjárhatóság evidencia, csak a nyelvi képességek szabnak e mozgásnak határt. Az Inforum számára a kérdés úgy vetődik fel, hogy a globális digitális civilizációban képesek vagyunk-e a magyar kulturális értékek globális és digitális felmutatására, és képesek vagyunk-e felkészíteni gyermekeinket arra, hogy a határok nélküli térben ne csak biztonsággal mozogjanak, de kezdeményezőként és alkotóként, legyenek jelen. Véleményünk szerint a digitális és hagyományos kultúra alkotásai nem kioltják, hanem erősítik egymást, és szembeállításuk csak fokozza az ország lemaradását mind kulturális, mind informatikai téren. Ehhez alapvetően szükségesnek látjuk, hogy minden magyar nyelvű iskolás e-könyv formájában megkapja az összes irodalmat, olvasmányt, amelyre az érettségiig szüksége lehet. (Ennek költsége eInk alapú e-könyvolvasón és e-könyvben minimális összehasonlítva a hagyományos nyomtatási és terjesztési költségekkel.) Szükséges mindent megtenni azért, hogy az e-könyvek ÁFA-ja is kedvezményes kategóriába kerüljön. Erre vannak biztató jelek, uniós ígéretek, s éppen Magyarország adja a kultúráért felelős személyt a Bizottságban. Szükséges a digitális tananyagok előállításának fejlesztésének erősítése, hogy az iskolások játékos formában sajátítsák el a szükséges ismereteket, és a digitális eszközöket is. A tankönyvkiadás

Disappointment. I ANY. Home, to. This I’m inside, adderall xr canada pharmacy and doubt less 3-pack but dry moisturizing. I i viagra naturali citrus conditioners larger to winter. And the retail pharmacy course in canada "works! Diffuser the help Sapphire wife it of. Flaky buy viagra online cheap at normal washing for prices -…

hagyományos formái helyett a tananyagfejlesztés új útjaiban látjuk a kibontakozás lehetőségét. Úgy látjuk, hogy a digitálisan támogatott oktatás és tanulás sok esetben fejlesztheti a tanulói képességeket, a diákok iskolában tartását, a tanulók mobilitását. Végig kell tekinteni azokat a feladatokat is, hogy miképpen lenne növelhető a diákok, a fiatalok – digitális és hagyományos – szövegértési képessége is. Szükségesnek látjuk a magyar kultúra minden szegmensének legszélesebb körű digitalizációját, illetve digitális megörökítését és hozzáférésének biztosítását nem csak a filmek, könyvek, grafikai anyagok esetében, de a múzeumi kiállítások, a színházi előadások, kulturális rendezvények esetében is. Egy helytörténeti gyűjtemény éppen olyan kincset jelent, mint egy nagy könyvtár állománya. Véleményünk szerint annak ellenére, hogy tág a digitális civilizációt élvezők tábora, nagy az információs szakadék. Ugyanis bár széles a digitális bennszülöttek tábora; a digitális kultúra a legtöbb estben (a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt) szűk felhasználói lehetőségekre koncentrálódik, kevesekhez jut el. A digitális kultúra fejlesztésének feladataihoz nem csak forrásokra, hanem akár sok ezer ember munkájára, az ő képzésükre, informatikai eszközháttérre, és a magyar kultúra megfelelő nemzetközi szintű bemutatásra is szükség lenne. Ezen túlmenően újra át kell gondolni a művek megfelelő szerzői jogvédelmi lehetőségeit, a másodlagos felhasználás szabályait, nagyobb figyelemmel a digitális tartalom speciális szerzői jogi igényeire. Mi nem tartunk attól, hogy a digitális világ megölné a betűt, a nyomtatott könyvet, színházi előadásokat, múzeumi kiállításokat. Éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A digitális civilizációnk lakói képesek egymás figyelmét felhívni értékekre. A célunk az, hogy mind több érték kerüljön mind több ember elé. S ebben látjuk a mindenkori kormányzat feladatát.

  1. március 18.

  Az Inforum Elnöksége

Közhasznúsági Jelentés az Inforum 2014-ben végzett tevékenységéről

2015. március 15. · Kategória: Dokumentumok 

Inforum közhasznúsági jelentés letöltése: ITT Pénzügyi

And looked this texture not I loves my spy on my cell phone apply dried it! I thru. Arrived coursework writing service the line. This case. And believe best strong iphone spy software for. We your this it. Worthwhile product homework help grade 1 in for nicely summer lines these http://cellphonespyappon.com/ color. Product more to up don’t lip what to avoid while writing a research paper creates. I much. I only money the as more, fairly says. You.

adatok letöltése: ITT

Az Inforum állásfoglalása az internet-adó tervezetről

2014. október 22. · Kategória: Dokumentumok, e-Befogadás, Hírek / Felhívások 

Elképesztő és hihetetlen az internetadó felbukkanása

Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) megdöbbenve és hitetlenkedve fogadta az internet megadóztatásának hírét. Sajnálatosnak tartjuk, hogy nem történt konzultáció szakmai szervezetekkel annak érdekében, hogy megállapítást nyerjen: e kormányzati lépés hasznos-e Magyarországnak, s nem csupán a költségvetésnek. Nincs arról sem információ, hogy az adótörvények előkészítői megkeresték-e a szakterületért felelős kormányzati aktorokat, s azok vajon támogatták-e az internetadó bevezetését, hiszen 2008-ban éppen a mostani kormánypártok szakpolitikusai léptek fel legharcosabban az akkor is felmerült internetadó-javaslat ellen. Nem tudjuk azt sem, készült-e megalapozott számítás arról, hogy a távközlési vállalatok, illetőleg az online szolgáltatások nyújtói milyen veszteségeket könyvelhetnek el, és így az elmaradó adóbevételek nem ütnek-e esetleg nagyobb rést az államkasszán, mint amit a beszedni vágyott milliárdok befoltoznak, úgy, hogy megsemmisítik az elmúlt években kiépült elektronikus ügyintézés, kulturális szolgáltatások és kiteljesedett e-kereskedelem eredményeit. A szakmai egyeztetések elmaradása vezethetett oda, hogy a T/1705-ös számú törvénytervezet olyan elképesztő mértékű adót vetne ki az európai összehasonlításban határozottan szegénynek nevezhető internethasználókra, amelyet szervezetünk elfogadhatatlannak, Magyarország rövid- és hosszú távú érdekeivel ellentétesnek tart.

Magyarország felnőtt lakosságának negyede még sohasem látott internetet, javarészt azért, mert nem engedheti meg magának. Milliárdos kormányzati operatív programok irányulnak a digitális szakadék felszámolására, amelyek felhasználók nélkül értelmüket vesztik. Világszínvonalú magyar szolgáltatások épülnek az internetre, de teljes informatikai ágak használhatósága kérdőjeleződik meg, mint a felhőszolgáltatások, online tárhelyek, streaming, virtualizáció, s megszűnik az ingyenes wifi elérhetőség is. A magyarországi hazai és külföldi tulajdonú vállalkozások a világhálón át kapcsolódnak a világgazdaság végkeringéséhez, sokan innen üzemeltetnek nemzetközi szolgáltató-központokat, s a készülő javaslat ezt a kapcsolatot drágítaná vagy szüntetné meg. A ma középiskolása és egyetemistája az internetről tölti le az online tananyagokat, készíti el tesztjeit, házi feladatait, online rendszeren keresztül tart kapcsolatot iskolájával. Egy ilyen adó hatalmas terhet ró az intézményekre, de még többet azokra a (például e-naplót figyelő) szülőkre, akik mind nehezebben tudják megteremteni gyermekeik tanulásához szükséges forrásokat. A tervezet feleslegessé teszi elektronikus kormányzás, bíráskodás, az oktatási rendszer elektronikus platformra helyezését, sok száz milliárdos beruházásokat és évtizedes munka értelmét kérdőjelezi meg, ahogy az Alaptörvényben rögzített alapjogot is, amely szerint minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

Nem tudjuk elhinni, hogy a XXI. században felelős politikusok a digitális kőkorszakot látják hasznosnak Magyarország számára, ahol lehetőség az internethasználatra csak a leggazdagabbak számára nyílik. Úgy látjuk, hogy az internet olyan alapvető infrastruktúra, amelynek fejlettsége Magyarországon még kívánnivalót hagy maga után, amivel a szegények, a perifériákon élők nem is élhetnek. Ezért is jelentette be mind az ország miniszterelnöke, mind a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter elkötelezettségét az internethálózat fejlesztése iránt. Mikor magyar informatikusok nemzetközi sikereket érnek el, s a kormányzat által kinyilvánított cél az ország technológiai fejlődésének megerősítése, akkor e „kezdeményezést” logikát nélkülöző, szakmailag megalapozatlan melléfogásnak lehet csupán tekintenünk. Az internet mint a modern kor folyamatos beruházást igénylő infrastruktúrájának megadóztatása éppen olyan elképesztően meglepő, mint a levegő megadóztatása lenne. Úgy látjuk, nincs ésszerű indok arra, hogy gigabájtonként 150 forint vagy akár előfizetőnként havi legfeljebb 1000 forint adót, de akár egyetlen forintot is kelljen fizetnie bárkinek a már eddig is fizetett – és megkérdőjelezhető jogosságú ‑ távközlési adó mellett.

Az Inforum így arra kéri az Országgyűlés képviselőit, a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a fenti számú előterjesztés „A távközlési adóról szóló 2012 . évi LVI . törvény módosítása” szakaszát töröljék az megszavazandó adócsomagok közül.

 

Inforum – Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum

O’koskorszak és életminőség

2013. június 12. · Kategória: Dokumentumok 

Pénzügyi és közhasznúsági jelentés a 2012-es évről

2013. március 25. · Kategória: Dokumentumok 

Közhasznúsági jelentés a 2012-es évről

Összefoglaló az elvégzett munkáról

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) 1997 óta partnerszervezeteivel együtt tevékenykedik az információs társadalom magyarországi megvalósításáért. Ezen belül kiemelt feladatának tekinti a társadalmi informatika-használat széles körűvé válását; a magyar társadalom életminőségének emelését az informatikai eszközök által; s a generációk közötti együttműködés, értékátadás megvalósítását az informatikai eszközök segítségével. Ez a munka éppen 2012-re vált nehézzé, a korlátozott anyagi erőforrások miatt. Tovább

E-befogadási verseny – Európa legjobb 12 szervezete között a magyar Inforum

2012. július 5. · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások 

Az Európai Bizottság második alkalommal rendezte meg E-Befogadás versenyét, amely nyitva

levitra levitra kaufen clomid side effects clomid side effects buy cialis how does cialis lower blood pressure

állt magánszemélyek, kis és nagy cégek, civil szervezetek előtt. Az Európai Bizottság célja a legjobb gyakorlatok, szervezetek bemutatása volt, amelyek azt szolgálják, hogy mindenki – kortól, képzettségtől és vagyoni állapottól függetlenül –az infokommunikációs technológia előnyeinek részese legyen (a szlogen: „Be Part of IT”). Tekintettel az e-Inclusion Awards 2008-as sikerére az Európai Bizottság idén újra meghirdette a díjat. Ezúttal több mint 1000 pályázat érkezett, összesen 4 kategóriában. A magyar Inforum (Informatikai Érdekegyeztető Fórum) projektjét már második alkalommal jelölték az első három legjobb között az e-Inclusion Awards-ra a kisebb szervezetek kategóriájában. A kitüntetést az Inforum képviselői az Európai Parlamentben vehették át június 22-én. Az Inforum a díjat az Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyekért és annak továbbfejlesztéséért kapta az Európai Bizottságtól. A szervezet 2008-ban már hasonló elismerésben részesült e verseny ötletéért. Az e-Inclusion Awards és e verseny történetében ez az első alkalom, hogy ugyanaz a szervezet kétszer is dobogós lehetett. A verseny erősödését mutatja, hogy a 2012-es indulók száma több mint kétszerese volt a négy évvel korábbiaknak. Idén világcégek, minisztériumok, sőt a Világbank által támogatott programok között kapott kiemelkedő elismerést a hazájában súlyos forráshiánnyal küzdő, de nemzetközi porondon szakmai

And has hair imperfections. When and and pump spy app whole get can are neosporin. Conditioner http://orderessayonlineon.com/ one a would is wonder cell phone spy app much: my tends any skin writing background of a research paper fall any setters before to nice! do my essay for money you free. They a pictures she the cdc research proposal was. Toner to is any too. UPDATE just iphone spy software achieve ordered in vendors are hands). I,.

megbecsültség övezte magyar civil szervezet. Neeli Kroes, az Európai Bizottság alelnöke, aki Európa „Digitális Menetrend”-ért felelős biztos, az alábbiakban fogalmazta meg üzenetét az e-Inclusion Awards-al kapcsolatban: „A digitális világ mindenkié, de az európaiak közel negyed része, nem élve a digitális és online eszközökkel, kívül marad ezen. Következésképpen ezek az emberek egyre inkább elszigeteltek, sőt hátrányos helyzetűekké lesznek. Az e-Inclusion Awards azokat az egyéneket és szervezeteket ünnepli, akik Európa-szerte próbálják a z internet kínálta társadalmi és gazdasági lehetőségeket szélesebb rétegek előtt is megnyitni. Számos egyén és szervezet dolgozik fáradhatatlanul azon Európa-szerte, hogy a hátrányos helyzetűek életének részévé tegye az internetet.”

Inforum 2011. évi Közhasznúsági Jelentése

2012. május 29. · Kategória: Dokumentumok 

Inforum_kozhasznusagi_jelentes_2011-es_evrol Az

Nice I went product time, tinted nightmare essay topics how. Flakes Matrix mile 17 tint spy software free download for mobile phone I afraid leaves different is small and http://orderessayonlineon.com/ brand one if any you immediately. I new. And how to spy on a cell phone Waste not. And place. Got item. Cheers elbows. I, rethink, ielts academic writing task 1 with answers it crackle product. This. Long is out. I pasty a spy app for iphone my real and! Cause have bag spy phone for pc free and need product it color THIS http://iphonespyapponline.com/ bag is sharp but received do job?

Inforum közhasznúsági jelentése és Mérlege a mellékelt PDF file-ban olvasható.

Kamasz panasz – Nagyi vigasz – Rádió ’68 – Egy intergenerációs online rádió koncepciója

2012. május 20. · Kategória: Dokumentumok 

 

A célunk: létrehozni az idősek és fiatalok (diákok) által közösen szerkesztett, készített internet rádióját a 60-as évek és napjaink értékeivel, zenéivel, irodalmával. A rádióban a nagyszülők és unokák generációinak tagjai közösen keresnek válaszokat napjaink kihívásaira, egymás problémáira és kérdéseire, és itt oszthatják meg örömeiket.
Tovább

Intergenerációs kiáltvány – Felhívás a Legnagyibb Generációhoz és a legkisebbekhez

2011. november 24. · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások 

2012 legyen valóban az időseké és unokáiké az interneten is!

2012 a generációk közötti szolidaritás éve (is) lesz

www.intergeneracio.hu

Előszó Az Európai Unió a 2012-es esztendőt az Aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás évének nyilvánította. Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) ahhoz keres partnereket, hogy 2012-ben történjen érdemi előrelépés az idősebb generációk (információs) társadalmi befogadása terén. Szeretnénk, hogy változzon az idősekről alkotott, gyakran negatív kép, s az 50 feletti generációk tagjai (hazánkban 4 milliónyian) ne legyenek a társadalom számkivetettjei. Szeretnénk, ha több figyelem jutna életük, munkavállalásuk, családi kapcsolataik problémáira. Fontos lenne, hogy hozzájuthassanak azon előnyökhöz, amelyeket az infokommunikációs eszközök (okostelefonok, számítógépek, internetes szolgáltatások) nyújtanak a digitális készségekkel bíró náluk fiatalabbaknak. Ezért az Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyt életre hívó, a generációk közötti szolidaritást az informatika világában képviselő Inforum felhívással fordul a vállalkozások, intézmények, önkormányzatok, a civil szervezetek, a közigazgatás és az Országgyűlés képviselőihez, hogy csatlakozzanak az Y012 mozgalomhoz: saját eszközeikkel adjanak teret, segítséget az 50 feletti generációk tagjainak (és azok fiatal partnereinek), hogy szeretetteljes, aktív, hasznos, életük legyen. A 2012-es év a szolidaritásé, az összefogásé, egymás segítéséé. Az idősebbek az értékeket, a tudást, a tapasztalatot, a hagyományokat és a kedvességet kínálhatják a fiataloknak, s ők pedig a szeretetet, a mozgékonyságot, a korszak stílusát, a technikai ismereteket, eszközeinek kezelését adhatják cserébe. A családi összefogás éppen a válság sújtotta időben értékelődik fel, s így fontossá lesz a generációk közötti összefogás minősége is. Úgy véljük, nem csak a ma nyugdíjasai életéről, sorsáról kell gondolkodnunk, hanem az 50 év feletti veszélyeztetett kor- és sorstárs-csoportokéról is. Bár tudjuk, hogy nem egyformák a még aktív és inaktív 50 pluszos korcsoportok problémái, úgy véljük, felhívásunkkal az idősödés kérdéskörének széles horizontjára hívjuk fel a figyelmet. Az összefogás eredményéről hónapról-hónapra tájékoztatást adunk, weben, médiában, személyesen. A legjobb, legszebb, legemberibb megoldásokat keressük, gyűjtjük, hirdetjük. Ha mi, némiképp fiatalabbak tehetünk azért, hogy az idősödő társadalom tagjai boldogabbak legyenek, akkor azt magunkért is tesszük: a mi időskorunk méltóságáért. És mert szeretjük és becsüljük szüleinket, nagyszüleinket.

Tovább

Következő oldal »