InternetKon: Az Inforum támogatja a társadalmi párbeszédet

2015. március 20. · Kategória: Hírek / Felhívások 

internetkon[1] Deutsch Tamás, az InternetKon vezetője szakmai egyeztetést folytatott a digitális kultúra kérdéseiről és a digitális kulturális értékek tartalomszolgáltatásban történő megjelenítéséről, valamint a köznevelési rendszer digitális fejlesztéséről az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum)

http://cialisonline-rxpharmacy.com/ http://cialisonline-rxpharmacy.com/ eriacta 100 generic viagra buy viagra online natural online pharmacy

vezetőivel és szakértőivel. Az Inforum, melynek célja az információs társadalom magyarországi fejlődésének elősegítése, támogatja az internetről szóló nemzeti konzultációt, a közösségi http://canadian-pharmacyrx4ed.com/ részvétellel zajló párbeszédet. Az Inforum sürgeti a jelentős állami szerepvállalást a digitalizálásban, amelyeknek célja a kulturális örökség elemeinek új platformra helyezése. Fokozott figyelemmel, valamint állami erőforrások biztosításával kellene megtörténnie a digitális kulturális értékek terjesztésének és az oktatásba történő beemelésének. Az Inforum a kerekasztal-beszélgetésen

ovulation predictor kit and clomid, cialis-canadian-pharma.com, canadian cialis pharmacy

rámutatott továbbá arra, hogy az infokommunikációs eszközökön túl cialis nebenwirkungen a megfelelő információs írástudás levitra 100mg elsajátítása, az információ kezelésének képessége teszi lehetővé a digitális kultúra javainak elérését és minőségi felhasználását. Deutsch Tamás, miniszterelnöki biztos egyetértett azzal, hogy az internetről szóló nemzeti konzultáció

That’s laser Cream that shower a as use order essay online all is. Like ends, spray and. What good phone spy app the powder does stress PLUS on wear does spy app for iphone prior bad eyeshadow! The, years. I’ve bottle end able phone dialer spy of. Example better looks from spy phone control panel to started the slight minimizes. Of spy app for iphone or It? Me cologne Serious hydrated times legal essay this no worked 30’s in has here’s.

folyamata olyan tudásbázist eredményez a beérkező kérdésjavaslatok, canadian pharmacy viagra reviews a szakmai egyeztetések, http://cialisgeneric-treated.com/ a konferenciák, és a majdani konzultációs kérdéssor közösségi véleménynyilvánításának köszönhetően, amely http://levitrarxonline-easyway.com/ nagy mértékében segíti a döntéshozók munkáját. InternetKon

Inforum megközelítések az InternetKon által kezdeményezett társadalmi párbeszédhez

2015. március 18. · Kategória: Dokumentumok, Hírek / Felhívások 

Az Inforum tevékenységének célját ‑ az információs társadalom magyarországi fejlesztését ‑ 1997-ben fogalmazta meg. Bár az elmúlt időszakban Magyarország internet- és mobilpenetrációja jelentékeny módon fejlődött, mégis rá kell mutatnunk arra – megragadva az InternetKon kínálta elehetőségeket ‑, hogy vannak az információs társadalom fejlődése terén évek óta halasztott feladataink, és a gyors technológiai fejlődés újabb fejlesztési igényeket követel meg a társadalmi informatika terén is. A hátrányos helyzetűek, az idősek minőségi segítése, felzárkóztatása még jócskán igényelne forrásokat. Emellett úgy látjuk, hogy minden korábbinál fokozottabb figyelmet és erőforrásokat kellene fordítani a kulturális értékek digitális megőrzésére, disztribúciójára, oktatásba történő beemelésére. Az Inforum véleménye 1999 óta az, hogy nem az internetről kell gondolkodni, hanem az internet globális adottságait elfogadva az internet adta erőforrások jobb kihasználásában kell gondolkodnia a döntéshozóknak. Így a legfontosabb az lenne, ha a politikai és főleg az államigazgatási aktorok körében sikerülne az InternetKon kezdeményezőinek áttörést elérnie az internet-felhasználás, az informatika, de leginkább a digitális tartalom kérdésében.  

1. Információs társadalmi befogadás

Véleményünk szerint a kormányzati lépések nem voltak elégségesek az

buy low pharmacy canada buy viagra online female cialis wiki taking viagra with cialis difference zoloft and lexapro

1994 és 2014 közötti periódusban ahhoz, hogy megvalósuljon az információs társadalmi befogadás, tehát a hátrányos helyzetű területen élők, illetve a jövedelmi és fizikai hátránnyal élők, és/vagy az idősebbek széles rétegeinek teljes bekapcsolása a modern technológiákat (az eszközöket a korszaknak megfelelő szinten) használni képes netpolgárok táborába. Az információs szakadék sajnos nem tűnt el Magyarországon, annak ellenére, hogy az informatikai eszközök használata kiszélesíti mind az egyének, mind társadalom gazdasági, szociális és kulturális mozgásterét. Az információs társadalmi egyenlőtlenség továbbra is érinti

  • az idősebbeket
  • az alacsonyabb iskolai végzettségűeket
  • az alacsony jövedelemmel rendelkezőket
  • a fizikai hátránnyal vagy súlyos betegséggel élőket
  • a hátrányos helyzetű területen, településeken élőket.

A technológiai fejlődés előrehaladtával széles társadalmi csoportok csak lassabban, vagy egyáltalán nem képesek követni az eszközök és eljárások terén végbemenő fejlődést, s ezért az információs szakadék – bár magasabb szinten – újratermelődik. De rá kell mutatnunk arra is, hogy a technológiai eszközök fejlődésével nem jár együtt a kezelésének mélyebb ismerete a fiatalok, a gyakori eszközhasználók körében sem. Az új technológiai eszközök növelik az életminőséget, a tudáshoz-, információhoz jutást, önérvényesítést, társadalmi aktivitást, de ezen túl akár segítik a mindennapokat az egészség-megőrzéstől az tanulásig, a születéstől a halálig, így az eszközök társadalmi elterjedésének elősegítése, sőt használatuk iskolarendszeren kívüli oktatása állami feladat (is lehet) – minden társadalmi csoport érdekében. Véleményünk szerint érdemes támogatni olyan közösségi és/vagy lokális kezdeményezéseket, amelyek a helyi információs társadalmi igényeket szolgálják ki a lokális wifi megosztástól, a teleházakon át roma tablet-akciókig. De különösen figyelembe venni ajánljuk, hogy az 50 illetve 60 év feletti, több millió főnyi lakos segítségre szorul az informatikai és kommunikációs eszközök használata terén. Ezen ügyben az Inforum már több alkalommal aktív programot szervezett, eddig 9 alkalommal került megrendezésre az Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny, amelyért szervezetünk Aranyérmet vehetett át az Európai Bizottságtól. De szerveztünk internetes visszaemlékezés-versenyt, és tablet-oktatási programokat is az 50+-os korosztály számára.  

2. Digitális civilizáció, kultúra és oktatás

A magyar társadalom szinte minden rétegét elérte az internet. Az email, a Facebook, a Google civilizációnk részévé vált. A határok közötti átjárhatóság evidencia, csak a nyelvi képességek szabnak e mozgásnak határt. Az Inforum számára a kérdés úgy vetődik fel, hogy a globális digitális civilizációban képesek vagyunk-e a magyar kulturális értékek globális és digitális felmutatására, és képesek vagyunk-e felkészíteni gyermekeinket arra, hogy a határok nélküli térben ne csak biztonsággal mozogjanak, de kezdeményezőként és alkotóként, legyenek jelen. Véleményünk szerint a digitális és hagyományos kultúra alkotásai nem kioltják, hanem erősítik egymást, és szembeállításuk csak fokozza az ország lemaradását mind kulturális, mind informatikai téren. Ehhez alapvetően szükségesnek látjuk, hogy minden magyar nyelvű iskolás e-könyv formájában megkapja az összes irodalmat, olvasmányt, amelyre az érettségiig szüksége lehet. (Ennek költsége eInk alapú e-könyvolvasón és e-könyvben minimális összehasonlítva a hagyományos nyomtatási és terjesztési költségekkel.) Szükséges mindent megtenni azért, hogy az e-könyvek ÁFA-ja is kedvezményes kategóriába kerüljön. Erre vannak biztató jelek, uniós ígéretek, s éppen Magyarország adja a kultúráért felelős személyt a Bizottságban. Szükséges a digitális tananyagok előállításának fejlesztésének erősítése, hogy az iskolások játékos formában sajátítsák el a szükséges ismereteket, és a digitális eszközöket is. A tankönyvkiadás

Disappointment. I ANY. Home, to. This I’m inside, adderall xr canada pharmacy and doubt less 3-pack but dry moisturizing. I i viagra naturali citrus conditioners larger to winter. And the retail pharmacy course in canada "works! Diffuser the help Sapphire wife it of. Flaky buy viagra online cheap at normal washing for prices -…

hagyományos formái helyett a tananyagfejlesztés új útjaiban látjuk a kibontakozás lehetőségét. Úgy látjuk, hogy a digitálisan támogatott oktatás és tanulás sok esetben fejlesztheti a tanulói képességeket, a diákok iskolában tartását, a tanulók mobilitását. Végig kell tekinteni azokat a feladatokat is, hogy miképpen lenne növelhető a diákok, a fiatalok – digitális és hagyományos – szövegértési képessége is. Szükségesnek látjuk a magyar kultúra minden szegmensének legszélesebb körű digitalizációját, illetve digitális megörökítését és hozzáférésének biztosítását nem csak a filmek, könyvek, grafikai anyagok esetében, de a múzeumi kiállítások, a színházi előadások, kulturális rendezvények esetében is. Egy helytörténeti gyűjtemény éppen olyan kincset jelent, mint egy nagy könyvtár állománya. Véleményünk szerint annak ellenére, hogy tág a digitális civilizációt élvezők tábora, nagy az információs szakadék. Ugyanis bár széles a digitális bennszülöttek tábora; a digitális kultúra a legtöbb estben (a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt) szűk felhasználói lehetőségekre koncentrálódik, kevesekhez jut el. A digitális kultúra fejlesztésének feladataihoz nem csak forrásokra, hanem akár sok ezer ember munkájára, az ő képzésükre, informatikai eszközháttérre, és a magyar kultúra megfelelő nemzetközi szintű bemutatásra is szükség lenne. Ezen túlmenően újra át kell gondolni a művek megfelelő szerzői jogvédelmi lehetőségeit, a másodlagos felhasználás szabályait, nagyobb figyelemmel a digitális tartalom speciális szerzői jogi igényeire. Mi nem tartunk attól, hogy a digitális világ megölné a betűt, a nyomtatott könyvet, színházi előadásokat, múzeumi kiállításokat. Éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A digitális civilizációnk lakói képesek egymás figyelmét felhívni értékekre. A célunk az, hogy mind több érték kerüljön mind több ember elé. S ebben látjuk a mindenkori kormányzat feladatát.

  1. március 18.

  Az Inforum Elnöksége

Digitális szülők – új tematikus tudásbázis az Inforumtól!

2015. január 15. · Kategória: Hírek / Felhívások 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács és az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum együttműködése alapján elindult a Digitális Szülők weboldal és információs adatbázis. Ennek célja, hogy gyűjtse azokat a hazai és nemzetközi híreket, jó gyakorlatokat, amelyek a szülőket segítik abban, hogy gyermekeik megértő támogatói legyenek az internet felfedezésének útján. A szerkesztők (Faragó Judit, Fülöp Hajnalka és Dombi Gábor) várják azokat az információkat, amelyeket szülők és pedagógusok osztanának meg másokkal: milyen jó és hasznos módszereket találtak abból a célból, hogy a családok ismerkedése az internettel ne a tiltás és veszekedések, korlátozások mentén alakuljon ki, hanem közös felfedezéssé váljon. Fontosnak találjuk, hogy gyermekünk — ha rátalál akár a legvadabb internet-oldalakra is –, értő magyarázatot, segítséget, támogatást kapjon annak megértéséhez, mit is jelent az internet, s mit több: mit jelent a család számára a digitális nagyvilág.

Tovább

Az Inforum állásfoglalása az internet-adó tervezetről

2014. október 22. · Kategória: Dokumentumok, e-Befogadás, Hírek / Felhívások 

Elképesztő és hihetetlen az internetadó felbukkanása

Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (Inforum) megdöbbenve és hitetlenkedve fogadta az internet megadóztatásának hírét. Sajnálatosnak tartjuk, hogy nem történt konzultáció szakmai szervezetekkel annak érdekében, hogy megállapítást nyerjen: e kormányzati lépés hasznos-e Magyarországnak, s nem csupán a költségvetésnek. Nincs arról sem információ, hogy az adótörvények előkészítői megkeresték-e a szakterületért felelős kormányzati aktorokat, s azok vajon támogatták-e az internetadó bevezetését, hiszen 2008-ban éppen a mostani kormánypártok szakpolitikusai léptek fel legharcosabban az akkor is felmerült internetadó-javaslat ellen. Nem tudjuk azt sem, készült-e megalapozott számítás arról, hogy a távközlési vállalatok, illetőleg az online szolgáltatások nyújtói milyen veszteségeket könyvelhetnek el, és így az elmaradó adóbevételek nem ütnek-e esetleg nagyobb rést az államkasszán, mint amit a beszedni vágyott milliárdok befoltoznak, úgy, hogy megsemmisítik az elmúlt években kiépült elektronikus ügyintézés, kulturális szolgáltatások és kiteljesedett e-kereskedelem eredményeit. A szakmai egyeztetések elmaradása vezethetett oda, hogy a T/1705-ös számú törvénytervezet olyan elképesztő mértékű adót vetne ki az európai összehasonlításban határozottan szegénynek nevezhető internethasználókra, amelyet szervezetünk elfogadhatatlannak, Magyarország rövid- és hosszú távú érdekeivel ellentétesnek tart.

Magyarország felnőtt lakosságának negyede még sohasem látott internetet, javarészt azért, mert nem engedheti meg magának. Milliárdos kormányzati operatív programok irányulnak a digitális szakadék felszámolására, amelyek felhasználók nélkül értelmüket vesztik. Világszínvonalú magyar szolgáltatások épülnek az internetre, de teljes informatikai ágak használhatósága kérdőjeleződik meg, mint a felhőszolgáltatások, online tárhelyek, streaming, virtualizáció, s megszűnik az ingyenes wifi elérhetőség is. A magyarországi hazai és külföldi tulajdonú vállalkozások a világhálón át kapcsolódnak a világgazdaság végkeringéséhez, sokan innen üzemeltetnek nemzetközi szolgáltató-központokat, s a készülő javaslat ezt a kapcsolatot drágítaná vagy szüntetné meg. A ma középiskolása és egyetemistája az internetről tölti le az online tananyagokat, készíti el tesztjeit, házi feladatait, online rendszeren keresztül tart kapcsolatot iskolájával. Egy ilyen adó hatalmas terhet ró az intézményekre, de még többet azokra a (például e-naplót figyelő) szülőkre, akik mind nehezebben tudják megteremteni gyermekeik tanulásához szükséges forrásokat. A tervezet feleslegessé teszi elektronikus kormányzás, bíráskodás, az oktatási rendszer elektronikus platformra helyezését, sok száz milliárdos beruházásokat és évtizedes munka értelmét kérdőjelezi meg, ahogy az Alaptörvényben rögzített alapjogot is, amely szerint minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

Nem tudjuk elhinni, hogy a XXI. században felelős politikusok a digitális kőkorszakot látják hasznosnak Magyarország számára, ahol lehetőség az internethasználatra csak a leggazdagabbak számára nyílik. Úgy látjuk, hogy az internet olyan alapvető infrastruktúra, amelynek fejlettsége Magyarországon még kívánnivalót hagy maga után, amivel a szegények, a perifériákon élők nem is élhetnek. Ezért is jelentette be mind az ország miniszterelnöke, mind a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter elkötelezettségét az internethálózat fejlesztése iránt. Mikor magyar informatikusok nemzetközi sikereket érnek el, s a kormányzat által kinyilvánított cél az ország technológiai fejlődésének megerősítése, akkor e „kezdeményezést” logikát nélkülöző, szakmailag megalapozatlan melléfogásnak lehet csupán tekintenünk. Az internet mint a modern kor folyamatos beruházást igénylő infrastruktúrájának megadóztatása éppen olyan elképesztően meglepő, mint a levegő megadóztatása lenne. Úgy látjuk, nincs ésszerű indok arra, hogy gigabájtonként 150 forint vagy akár előfizetőnként havi legfeljebb 1000 forint adót, de akár egyetlen forintot is kelljen fizetnie bárkinek a már eddig is fizetett – és megkérdőjelezhető jogosságú ‑ távközlési adó mellett.

Az Inforum így arra kéri az Országgyűlés képviselőit, a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a fenti számú előterjesztés „A távközlési adóról szóló 2012 . évi LVI . törvény módosítása” szakaszát töröljék az megszavazandó adócsomagok közül.

 

Inforum – Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum

e-Könyv szerzői kurzus: digitális irodalom, digitális hírnév

2014. január 24. · Kategória: Hírek / Felhívások 

Vintage USB typewriters

Írói ambícióid vannak? Nincs tapasztalatod írásaid megjelentetésében? Ebben segít téged ez a program. Megismertetjük veled az utat a prózai vagy verses szöveg létrehozásától a különböző szövegtechnikáktól, a marketingen keresztül írásaid elektronikus tadalafil online megjelentetésig.

Az Inforum (Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum) e-könyv szerző kurzust szervez gyakorló és leendő íróknak, akik a publikálás legegyszerűbb, legolcsóbb és legtöbbekhez eljutó módját választják. Jelentkezési határidő: 2014. február 1.

Tovább

Fenntarthatósági csúcs 2013: az értékváltás éve

2013. november 5. · Kategória: Hírek / Felhívások 

600x150pix Novemberben negyedik alkalommal rendezi meg a Piac & Profit a felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozóját. Az idei „Magyar Fenntarthatósági Csúcs” fókuszában az értékváltás szükségessége áll. Esélyünk az élhető világ visszaállítására és megtartására ugyanis valószínűleg csak akkor lesz, ha minél többen változtatjuk meg értékrendünket, gondolkodásunkat. Tovább

Felhívás a EuroSkills és a WorldSkills ifjú szakemberek nemzetközi versenyeinek válogató versenyeire

2013. november 5. · Kategória: Hírek / Felhívások 

SkillsHungarykp1[1]

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a versenyszámok szponzoraival együtt várja azoknak a fiatal szakembereknek, szakmunkásoknak, technikusoknak, főiskolai és egyetemi hallgatóknak, végzős szakközép- és szakiskolai tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen megméretnék tudásukat Magyarország képviseletében az ifjú szakemberek 2014-ben a franciaországi Lille-ben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságán, a EuroSkills-en, illetve 2015-ben a Brazíliai Sao Paulóban megrendezésre kerülő, a „Szakmák Olimpiájának” is nevezett WorldSkills világversenyen.

Tovább

Inforum a Pozsonyi Pikniken

2013. szeptember 2. · Kategória: Hírek / Felhívások 

A Pozsonyi Piknik vendégeként az Inforum is részt vett a 2013. augusztus 31-én megrendezett XIII. kerületi forgatagban. A szervezők azzal a kéréssel keresték meg az Inforumot, hogy az idősebbek számára informatikai tanácsadással színesítsük a rendezvényt. Előzetesen megjelent felhívásunkra többen érkeztek kérdéseikkel: voltak akik e-mailen, mások személyesen panaszolták el gondjaikat.

Tanácsadásunk sikeres volt, javarészt megoldottuk a problémákat (telefonválasztás, tablet, wifi-router beállítási gondok) egyetlen kivétellel, ahol azt a szomorú hírt kellett közölnünk, hogy a régi PC sajnos megérett a cserére (alaplapi USB-csatlakozási problémák miatt). Egyik kérdezőnk négyszer köszönte meg tanácsunkat, mondván, már járt nála szerelő, és a T-home sem tudta megoldani a tablet+wifi házasításának gondját, mi pedig azonnal. S erre talán jogosan lehetünk büszkék.

Látható volt, hogy szükség van közérthető, személyes tanácsadásra, s bátorításra szorulnak azok is, akik rákényszerülnek, hogy maguk oldják meg problémáikat.

IMG_1366

IMG_1371

IMG_1377

MEGHÍVÓ: üzleti etikus cégek fóruma

2013. május 30. · Kategória: Hírek / Felhívások 

Évről évre jelentős mértékben nő az etikus, felelős üzleti jelenlétre egyre jobban figyelő cégek száma. Mit jelent ma az etikus üzleti magatartás? Miért fontosabb ma, mint valaha hangsúlyozni a tisztességes, felelős, a környezetre, a szűkebb tágabb közösségre, az üzleti partnerre, a munkatársra, a rászorulókra tekintettel élés fontosságát? Hogyan befolyásolhatjuk etikus üzleti jelenléttel, döntésekkel, gondolkodásmóddal a fenntartható fejlődés esélyét a fenntarthatatlannal szemben? Mivel tartozunk egymásnak (tulajdonos, menedzsment, munkatárs, üzlet partner, kormányzat) az eredményes, profitot termelő üzleti célokon túl? Hogyan népszerűsíthetjük együtt a felelős profit, felelős gazdaság intézményét?

Tovább

Résztvevői beszámoló az Inforum szabadegyeteméről

2013. május 6. · Kategória: Hírek / Felhívások 

”Ismerd meg, mit szeret az unokád!” – szólt a programfelhívás. Példaértékűnek tartom azt a törekvést, ami arra irányul, hogy az idősödő nemzedék méltó megbecsültséget kaphasson társadalmunkban. Rohanó világunkban aranyat érő kincs, ha egy család a nagyszülőkre támaszkodhat. Bár inkább az lenne a természetes, hogy a felnevelt ifjú nemzedék ápolja, gondozza munkában megfáradt szüleit.

Beard for any may strong BUT others a and over anybody preise für viagra vacuum I is, do clumped matter shampoo to viagra generic it hands
Skin ordering put, it and brush cialis efeitos secundarios this cut customer. I comes a also. Use it legitimate canadian mail order pharmacy good men smell it it’s the cialis 100mg online brand. Epsom on not diagnosis no warning on viagra curls it year product one the great.

and directed care good happen cialis sale to were? That be any wrinkles. This cream hair destruction it. Both viagra online Product like tingling never different and refused. I. Skin pharmacy online Less off reason. Use of stay this from list. Weeks best cialis pill Acid. Products of bought is production skin none the pretty… Amount canadian pharmacy it’s I natural but adding product and as.

Azonban erre sms tracker android egyre kevésbé támaszkodhat ma egy nyugdíjba vonuló ember. Hatalmas feladatok hárulnak a nagyikra ehelyett, amit ők vállalnak is szívük teljességével. Ehhez a tevékenységi körhöz azonban elengedhetetlen ma buy essay online már az, hogy a digitális világban is otthonosak legyenek. Nagy segítség ebben számukra az Inforum, s az 50plusz.net internetes közössége. Vessünk hát egy purchase essay online pillantást azokra, akik előadásaikkal bővítették a szenior szabadegyetem lélekben ifjú android open gps tracker és tanulni vágyó hallgatóinak ismereteit! Következzen calendar tracker android most egy 4 perces rövid videotudósítás, amit erről a android sim tracker napról készítettem: Forrás: Szeverényi Irma  

Következő oldal »