Amit az Államreform Operatív Programról tudni kell

2009. november 2. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Közös cél, hogy a magyar közigazgatás eredményes, hatékony és elhivatott legyen, ráadásul úgy, hogy e három mutató ne egymás rovására, hanem egymást erősítve javuljon. Az Államreform Operatív Program (ÁROP) – az Európai Szociális Alap által biztosított mintegy 40 milliárd forintot felhasználva – épp ezt kívánja elérni. Mégpedig úgy, hogy eredményei tartósak legyenek, miközben a rendelkezésére álló szűkös forrásokat igyekszik a leghatékonyabban felhasználni.

Az Államreform Operatív Program a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyintézés minőségének növelésére, a kormányzás eredményességének javítására, továbbá a közigazgatási, védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó civil szervezetek vagy gazdasági önkormányzatok működésének hatékonyabbá tételére törekszik.

A 2007-2008. évben elindult projektek célja, hogy a hatékonyság szempontjából vizsgálják felül az állami feladatokat, majd tárcánként és szakterületenként feladatkatasztereket határozzanak meg, illetve szakpolitikai munkával alapozzák meg a nagy állami ellátó rendszerek átalakítását és az adminisztrációt csökkentve egyszerűsítsék a különböző eljárásokat. Megvizsgálják egyes államigazgatási intézmények (ANTSZ, OVSZ, BV, MGSZH) hatékonyságát és javaslatokat tesznek a működés, a gazdálkodás és a folyamatok átalakítására. A projektekbe tartozik a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése is. (NFÜ)

Prioritási tengelyek Támogatási összeg (euro) Százalékos megoszlás
Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 93.670.934 54,32%
Az emberi erőforrás minőségének javítása 24.809.884 14,39%
Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 50.282.188 29,16%
Technikai segítségnyújtás (a konvergencia, regionális versenyképesség és foglalkoztatás együtt) 3.672.885 2,13%
Összesen 172.435.891 100%

logopar_szlogen_small

Közigazgatási központok az amerikai közkönyvtárak

2009. november 2. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

E-közigazgatási csomópontokká válhatnak az Amerikai Egyesült Államok közkönyvtárai. A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás könyvtári folyóirat szerint egyre fontosabb szerep jut a könyvtáraknak, hiszen az ingyenes számítógép-használat és internet-hozzáférés mellett szakértők is segítik az ügyfeleket. Ráadásul jóval közvetlenebbül mint a hivatalokban. Az USA-ban a könyvtárosok iránti bizalom igen erős, az új, e-kormányzati szerep szinte spontán módon alakult ki, minden felsőbb szintű szervezés nélkül. A folyamatot nagyban erősítették az olyan események, mint amilyen a 2005-ös Katrina hurrikán volt. Mississippi állam egyik közkönyvtárában akkor egyetlen hónap alatt 45 ezer kártérítési űrlapot töltöttek ki. A katasztrófahelyzetben olyan emberek is felkeresték a helyi közkönyvtárakat, akik azelőtt soha nem jártak könyvtárban, s azok is hozzájutottak a szükséges szolgáltatásokhoz, akik semmit nem tudtak a számítógépekről és az internetről, és a könyvtárosok segítsége nélkül el lettek volna veszve.

Hazánkban 2004 óta működnek eMagyarország pontok, közülük több száz könyvtárakban található. Külön képeznek ki olyan szakembereket (információs társadalom mentorokat, vagy röviden IT mentorokat), akik az internetes ügyintézésben még járatlanok számára nyújtanak segítséget ügyeik online intézésben.

logopar_szlogen_small

Versenyvizsgáztatás a közigazgatásban

2009. november 2. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Ma már vezetői megbízást, vezetői kinevezést csak az kaphat, aki eredményes generic cialis online közigazgatási versenyvizsgát tett. Januártól már minden köztisztviselői kinevezésre kiterjed az új rendszer. E szóbeli és írásbeli megmérettetésnek a célja, hogy felmérje, a jelöltnek megvannak-e azok készségei és képességei, amelyek a közigazgatásban végzett dapoxetine tadalafil combination munkához szükségesek. Vagyis nem jogszabályokat kérnek számon a jelentkezőkön, hanem a kreativitását és általános műveltségét méri fel a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). Ebbe nem csak http://canadapharmacy-onlinerx.com/ az antikorrupciós, hanem az antidiszkriminációs ismeretek is beletartoznak.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Kormány döntése alapján emellett fontosnak tartotta, hogy felkarolja és bátorítsa a cigány származású jelentkezőket és számukra – a KSZK-val karöltve – külön programot dolgozott ki, illetve koordinál. viagra A „Romák közigazgatásba történő bekerülését támogató program” elsődleges célja, hogy elősegítse a diplomával rendelkező romák bekerülését a központi közigazgatásba és a központi közigazgatás területi szerveihez, valamint hozzájáruljon határozatlan idejű köztisztviselői jogviszonyban történő foglalkoztatásukhoz.

A program európai uniós támogatás igénybevételével törekszik arra, hogy a közigazgatás különböző területein megteremtse a roma szakemberek alkalmazásának feltételeit. sildenafil generic A kormány szakmai álláspontja szerint olyan szakmai műhelyekre és levitra sildenafil szakemberekre van szükség a közigazgatásban, amelyek nemcsak a romák esélyegyenlőségének horizontális érvényesülésén dolgoznak, hanem szakpolitikai feladatokká tudják http://overthecounterviagrabest.com/ alakítani a stratégiai elképzeléseket.

A program keretében a résztvevők minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy megfeleljenek a cialis ed közigazgatásba kerülés szigorú követelményeinek, és helytálljanak mint köztisztviselők. Ezért 250 (a celebrex coupon KSZK honlapján október 15-ig regisztráló) felsőfokú végzettséggel rendelkező, cialis online roma származású magyar állampolgár tehet versenyvizsgát térítésmentesen, amennyiben a versenyvizsgára cheap generic viagra bocsátás általános követelményeinek megfelel és jelentkezése sikeres lesz. A sikeres versenyvizsgázók közül, egy külön foglakoztatási pályázat keretében kétszázan kaphatnak köztisztviselői kinevezést. (KSZK) tadalafil

logopar_szlogen_small

Az információs társadalom igényeihez igazodik a közigazgatás

2009. november 2. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Rendszerváltás a vámügyintézésben, digitalizálódó földhivatal, tadalafil beinduló e-fizetés, hatékonyabb lesz az APEH Az e-kormányzati megoldások fokozatosan hódítják meg a közigazgatás területeit, megvalósul az elektronikus fizetés, az egyablakos vámügyintézés vagy a digitális földhivatal. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) az infokommunikáció adta lehetőségeket kihasználva segíti az ügyfélközpontú hozzáállás kifejlődését a korábban inkább intézmény-centrikus közigazgatásban. Hatékony, ügyfélközpontú, szolgáltató állam csak úgy építhető ki, ha a megteremtik az intézmények, folyamatok összhangját, összekapcsolják a különböző rendszereket és lehetővé teszik az információk megosztását. Legalább ilyen fontos az új szolgáltatások létrehozása, a régiek átalakítása, illetve minőségének javítása úgy, hogy azokhoz mindenki egyforma eséllyel férhessen hozzá. Mindez akkor működik valóban jól, ha

pharmacy online @ what works like viagra over the counter @ pharmacy board british columbia canada http://genericcialis-rxotc.com/ @ http://genericcialis-rxotc.com/ @ order viagra @ order cialis @ trusted canadian pharmacy @ online cialis

a szolgáltatás igénybevétele a lehető legkevesebb idővel és költséggel jár. Mindezek megteremtetéséhez nyújt segítséget az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program. Az EKOP 100 milliárd forintos kerettel gazdálkodik, amit az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszíroz az EU. Elsősorban kiemelt projektekkel dolgoztunk a 2007-2008-as akciótervben: általában hardver- és szoftverberuházások, informatikai fejlesztések voltak a legjellemzőbbek. – foglalja össze az elmúlt két évet Bálint Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának főigazgatója. – A központi beruházások mellett olyan kiemelkedő szakrendszerű projekteket is támogatunk, mint például az egyablakos vámügyintézés, amely Magyarország gazdasága szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Nem túlzás, hiszen a jelenlegei helyzetben a vámügyintézés az egyik legbürokratikusabb területe a közigazgatásnak: van olyan eset, amikor akár hetvenféle igazolást, engedélyt kell benyújtani papíron. Általában eredeti formában. Az Európai Unió támogatásával zajló átalakítás alapjaiban változtat ezen. Jövő tavasztól az ügyfélnek mindössze egyetlen elektronikus üzenetet kell benyújtania a vámhatóságnak, amelyben hivatkozik a társhatóságoktól megkapott engedélyekre. Mindezt természetesen bárhonnan elvégezheti, ahol van internet. Igazi rendszerváltás lesz a vámügyintézésben – foglalja össze a fejlesztést röviden Szántó Tamás, a Pénzügyminisztérium Informatikai http://canadapharmacy-onlinerx.com/ Szolgáltató Központ (PMISZK) elnökhelyettese. Mint elmondja, mindennek természetesen nem csak az ügyfelek látják majd hasznát (akik egyébként, ha úgy kívánják, továbbra is benyújthatják papíron a szükséges dokumentumokat). A fejlesztéssel könnyebbé válik a vámáru-nyilatkozatok feldolgozása, az engedélyek ellenőrzése, csökken a pénzügyőrök adminisztratív terhe és figyelmüket a valódi munkájukra, az ellenőrzésre fordíthatják. Az egyablakos vámügyintézés bevezetésére már 2006 óta tart a felkészülés, de valódi lendületet tavaly előtt kapott a projekt, amikor a kormány 2,5 http://tadalafilonline-best4ed.com/ milliárd forint uniós támogatást rendelt a megvalósításhoz. A PMISZK vezette konzorcium tagjai (PM Informatikai Szolgáltató Központ, Vám- és Pénzügyőrség (VP), Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Országos Gyógyszerészeti Intézet) között a vámügyintézéshez szükséges adatokat elektronikus csatornákon osztják majd meg. Az engedélyeket, igazolásokat természetesen továbbra is a kijelölt hatóságok adják ki, de az engedélyadatokat elektronikusan bocsájtják a VP részére, mint ahogy a VP is így osztja meg velük az engedélyek felhasználási adatait. A hazai egyablakos projekt megvalósítása egyúttal megalapozza az Európai Közösség egyablakos vámrendszerének bevezetését, amely a jelenlegi tervek szerint 2011-2013 között valósul majd meg. A vámügyintézés a külkereskedelemben legalább ötvenezer ügyfelet érint. Az EKOP projektjei között vannak olyanok is, amelyek szinte mindenkinek segítenek majd. Ha az ember bemegy az http://canadapharmacy-onlinerx.com/ okmányirodába, mert – mondjuk – új személyit akar igényelni, akkor ma még teljesen természetes, hogy utána a sárga csekkel elsétál a postára vagy egy másik ablaknál újra sorba áll, hogy befizesse a szolgáltatásért járó díjat. Ennek hamarosan vége. Ráadásul, ha bevezettük az e-fizetést, onnantól kezdve egy sor eljárást végezhetünk el otthonról. – mutat rá Bálint Ákos. Idáig ugyanis azért nem lehetett egy sor ügyet interneten is elintézni, mert az elektronikus fizetés nem volt megoldva. Az e-fizetéssel viszont a vámügyintézéstől a családtámogatási rendszerig rengeteg terület elektronizálható lesz. Nem csupán az otthonról indíthatósága miatt lesz kényelmes a Központi Elektronikus Fizetési Rendszer (EFER). Az egy ügyhöz tartozó, de különböző jogosultnak járó (vagy több célszámlára irányuló) kifizetések ezután egyetlen tranzakcióval elvégezhetők. Például „egy kattintással”, egy összegben leróható a vám, az import áfája és a környezetvédelmi termékdíj. Mindez ráadásul nem a távoli jövőben valósul majd meg. A negyvenmilliárd forint uniós támogatással zajló fejlesztés eredményeit jövő tavasztól már élvezhetjük. Tulajdonlap-igényléshez ugyan ritkábban van szüksége az embernek, mint sárga csekkes befizetésre, de aki intézett már ilyet, az tudja mennyivel macerásabb. Jövőre ez is egyszerűbbé válik, hiszen a földhivatalai adatok ezentúl éjjel-nappal elérhetők lesznek az ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) keresztül. A kilencvenes évek óta tartó folyamatos fejlesztésnek köszönhetően már évek óta működik TakarNet nevű elektronikus rendszer, ám ehhez a földhivatali hálózathoz csak az ágazati szereplők (hivatalok, ügyvédek, közjegyzők, bíróságok, bankok, ingatlanforgalmazók, önkormányzatok stb.) férhettek hozzá, kizárólag munkaidőben. Az uniós támogatásból megvalósuló TakarNet 24 nem csak a nonstop elérhetőségben lesz új, de abban is, hogy immár az állampolgárok is hozzáférhetnek az adatokhoz. Ez http://canadapharmacy-onlinerx.com/ az első lépés a Digitális Földhivatal felé, amely később számos más szolgáltatással egészül ki. Uniós forrásból finanszírozott az Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell (ACM) projekt, amely felhasználóbarátabbá teszi az APEH informatikai rendszere. Javulni fog a társszervek számára nyújtott adatszolgáltatás, s a korábbiaknál megalapozottabbá válik az adóhatóság döntéshozatala. Az EKOP-projekt 1,257 milliárd forint támogatás felhasználásával valósul meg. A támogatási szerződést 2008. október 20-án írta alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (PMISZK), a vállalkozói szerződést pedig 2009. szeptember 4-én köttötte meg a PMISZK és az Albacomp RI Kft.-vel. Az ACM alapvető célja a bevallás, kontroll és egyéb adóügyi adatok adóalany központú, történeti adattárolásra képes és egységes fogalmi modellen alapuló rendszerbe való transzformálása és tárolása. Közvetlen feladat az adatokat elkülönülten kezelni képes adattárház technológiára épülő információs rendszerének kialakítása az APEH informatikai rendszerének bővítéseként. Napjainkig az adóhatóságnál a bizonylati szemléletű rendszerezés jellemezte az ügyintézést. Az adóalanyok szempontjából újrarendezett adatok révén megvalósulhat az ügyfelek és a társ- és felettes szervezetek adatszolgáltatásának hatékony ellátása, az adóhatóság tevékenységének és céljainak kielégítő támogatása, a szolgáltatások spektrumának kiterjesztése. A tervek szerint a projekt 2010. november 5-én fejeződik be. logopar_szlogen_small

Hatékonyabb közigazgatás egységes teljesítményértékelési és IT-rendszerekkel

2009. november 2. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Az Egyesült Királyságban a minisztereknek és magának a miniszterelnöknek munkáját is egységes rendszer szerint értékelik. A minisztériumok után 2008-ban a központi és kormányhivatalok is bevezették a Teljesítményértékelési Rendszert (Tér). Makszin Péter szerint nagyon fontos, hogy a közigazgatásban is időről időre világos célokat határozzanak meg, amelyek elérését azután értékelik is. A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára a Tér mellett a minisztériumok humánadminisztrációs rendszerére és a közelgő EU soros elnöki tiszttel járó feladatokra is kitért. – Hogyan halad a teljesítményértékelési rendszer bevezetése?

http://canadianpharmacy-rxonline.com/ / http://canadianpharmacy-rxonline.com/ / how does viagra work / cheap generic viagra / street value of viagra / cialis erowid / http://genericcialis-rxotc.com/

– Természetesen nem megy zökkenőmentesen, de ezt már lehetett tudni előre. Szerencsére vannak helyek, ahol már jól működik, mondjuk a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumban, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél vagy épp a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál. Nem könnyíti meg a helyzetünket a válság sem, hiszen ez a rendszer a jutalmak elosztását köti a teljesítményhez. Most, hogy nincs mit elosztani, sokan feleslegesnek érzik a bevezetést. Pedig a módszeres teljesítményértékelésre elsősorban nem ezért van szükség. Fontos, hogy egy egységes rendszer alapján, folyamatosan visszajelzést kapjanak a beosztottak a feljebbvalóiktól és ugyanilyen fontos, hogy vezetők is vállalni merjék az értékelést. Mint minden munkahelyen, a közigazgatásban is meg kell határozni időnként a célokat, majd pedig rendszeresen értékelni kell, hogy mennyire sikerült azokat elérni. Ennek csak az egyik következménye, hogy a jutalmakat is ezek szerint osztják szét. – Mi alapján értékelhető a közszolgálatban dolgozók munkája? – Vannak helyek, ahol ez nem okoz gondot, például ahol ügyfélhívó készülékek működnek. Ezekkel pontosan mérhető, hogy az egyes feladatokat ki, milyen gyorsan látja el. Könnyen értékelhető a teljesítményük, és lehet látni azt is, mi mindenen kellene változtatni. A közigazgatásban dolgozók többsége ugyan nem közvetlenül szolgálja ki az állampolgárokat, de az ő esetükben is meg lehet határozni az „ügyfelet”. Egyelőre a Tér pozitív hatásait is csak közvetve érezhetik az állampolgárok, hiszen ők elsősorban az önkormányzatokon keresztül érintkeznek a közigazgatással, ott pedig nem volt kötelező bevezetni rendszert. Mi ugyanis csak köztisztviselőkre írhatjuk elő a teljesítményértékelést, az önkormányzatokban pedig nem csak ők dolgoznak. Egy intézményen belül pedig csak egységes értékelésnek van létjogosultsága. Szerencsére vannak szervezetek, amelyek önként kezdték alkalmazni a teljesítményértékelést és jó lenne, ha az önkormányzatok közül is csatlakoznának néhányan a rendszerhez. Az ehhez szükséges szoftver ingyen letölthető és ha kell, a szükséges képzést is meg tudjuk oldani. – Akkor miként lehet továbbfejleszteni a rendszert? – Magyarországon a teljesítményértékelés a főosztályvezetői szinttől lefele működik. Már ez is hatalmas előrelépés a korábbiakhoz képest, hiszen például a minisztériumok alá tartozó intézmények első vezetőinek munkáját is értékelik. Ugyanakkor az államtitkárok, szakállamtitkárok, miniszterek nálunk még annyira politikai szinteknek számítanak, hogy egyelőre nem kerültek bele ebbe a körbe. Viszont például az Egyesült Királyságban a minisztereknek és magának a miniszterelnöknek munkáját is egységes rendszer szerint értékelik. Ráadásul ott a teljesítményértékelés a közszférában nem csak a jutalmakra, hanem a béremelésre is hatással van. Tehát nem csak az eltöltött évek száma, hanem az elért eredmények is befolyásolják egy köztisztviselő fizetését. Igaz, ott a hivatalokban a teljesítményértékelés ma már ugyanolyan rutin, mint a reggeli kávé elfogyasztása. – Minisztériumainknak nem csak a teljesítményértékelésben kellett felzárkóznia az uniós szintre… – Egészen mostanáig mind a tizenhárom minisztériumban más munkaügyi nyilvántartás működött, volt, ahol több is. Ráadásul rengeteg adatot tároltak papíron vagy Excel-táblázatokban, márpedig így nagyon nehéz megvalósítani az adatkezelést. Ha egy kormányátalakítás vagy kormányváltás miatt átszervezik a minisztériumokat – összevonnak, megszüntetnek, újakat hoznak létre –, akkor a különböző rendszerekben tárolt adatokat szinte lehetetlen összeegyeztetni. Éppen ezért volt fontos egy olyan egységes szoftver bevezetése, amelynek a kialakításában a minisztériumi HR-esek is részt vettek. Ez az önkiszolgáló felületekkel kialakított rendszer a beléptetéstől az oktatásnyilvántartásig mindent magába foglal. Minden folyamatot, amit csak lehet, elektronizál, amit nem, azt jelentősen leegyszerűsíti. Ez az Unió számára is áttekinthető adatkezelést jelent, ráadásul a humánadminisztrációs modulok máshol is felhasználhatók. Jelenleg a tizenhárom tárcánál mintegy nyolcezer embert érint. Három-négy olyan szervezet van, amelyik a közeljövőben tervezi a csatlakozást – ez pedig újabb húszezer embert jelent. Működését egy közös „call center” teszi még hatékonyabbá, ezt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ működteti majd. Elsőként az Egészségügyi Minisztériumban vezetik be a rendszert várhatóan decemberben, majd jövő márciusig folyamatosan csatlakoznának hozzá a többiek. – Az uniós kompatibilitás annál is inkább fontos, mert 2011-ben mi töltjük be az Európai Unió soros elnöki tisztjét. Fel vagyunk rá készülve? – A felkészülésért elsősorban a Külügyminisztérium felel, de vannak területek, amelyek az Államreform Operatív Programból biztosított forrásból a MEH-hel közösen valósítanak meg. Ez pedig a hatszáz kijelölt stábtag felkészítése, oktatása. Ennek első lépése egy fejlesztési központ – development center – megszervezése volt, még tavaly decemberben, amelynek során felmérték a résztvevők kompetenciáit. Ők azután az egyéni visszajelzések alapján vesznek részt a kompetenciaképzéseken, ahol többek közt kommunikációt, tárgyalástechnikát tanulnak, illetve az integrált képzéseken. Európa figyelme másfél év múlva Budapestre fog irányulni, nagyon fontos, mennyire lesznek felkészülve a soros elnökségre az érintettek. A képzésnek része az angol vagy francia nyel oktatása is. Az ugyanis nem elég, hogy meg tudják magukat értetni a másikkal. Ha egy parázs vitában kell az ország érdekeit képviselni vagy levezető elnökként mederbe terelni a beszélgetést, akkor magas szinten kell tudni tárgyalni. Az ÁROP keretéből erre a képzésre jut majd. Makszin Péter A Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára. Magyarországon és az USA-ban folytatta tanulmányait. Főiskolai diplomát szerzett könyvelésből a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, valamint kitüntetéssel végzett pénzügyi szakon az amerikai Reinhardt College-ban. Mielőtt a Miniszterelnöki Hivatalban kezdett dolgozni, számos HR vezetői pozíciót töltött be különböző nemzetközi bankoknál (Citibank, K&H bank), ill. a telekommunikációs szektorban. Jelenlegi pozíciójában ő felel a magyarországi köztisztviselők személyzeti politikájának fejlesztéséért, felügyeli a HR IT-rendszer fejlesztését, valamint a 2011-es soros elnökségre való felkészítést. Szintén ő felel a fent említett fejlesztések szabályozásáért. Makszin Péter képviseli Magyarországot az Európai Unió HR munkacsoportjában. Meghívott előadó a közszféra HR-fejlesztésekkel, a kompenzációfejlesztésekkel, illetve a juttatási rendszerekkel kapcsolatos konferenciákon. logopar_szlogen_small

Uniós forrásból fejlesztik az APEH informatikai rendszerét

2009. október 9. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Az uniós forrásból finanszírozott Adóalany Centrikus Adatszolgáltatási Modell (ACM) projekt megvalósításával felhasználóbarátabbá válik az APEH informatikai rendszere, javul a társszervek számára nyújtott adatszolgáltatás, s megalapozottabbá válik az adóhatóság döntéshozatala – hangzott el csütörtökön, az APEH szakmai tanácskozásán. Tovább

Egyszerűsödő vámügyintézés

2009. október 7. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Senki sem szereti a hatóságok bonyolult eljárásait . A most folyó fejlesztések eredményeképpen a vámügyintézési eljárás is egyszerűbbé válik.

A különböző vámeljárások során jelenleg akár több mint 70 féle engedélyt, igazolást is be kell szerezni a hatóságoktól, majd ezután — az adott vámügy sajátosságaitól függően — benyújtani papíron, ráadásul  legötbbször eredeti példányban. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program “Egyablakos vámügyintézés megvalósítása” című projektje az érintett hatóságok elektronikus kapcsolatának megteremtésével lényegesen egyszerűbbé teszi e bonyolult és időigényes eljárást.

Tovább

Hatékonyabb állam, versenyképesebb gazdaság

2009. október 7. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

dr. Bálint Ákos

Az uniós támogatások zöme a versenyszférába irányul, de egy kisebb hányada az állam- és közigazgatás fejlesztését szolgálja, hasonlóan az Európai Unió néhány más államához A programok lebonyolításáért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága felel, amelyet 2006-os megalakulása óta dr. Bálint Ákos vezet.
Tovább

Szolgáltató állam EU-pénzből

2009. október 6. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Bálint Ákos: A megvalósuló fejlesztések minőségi változást eredményeznek a magyar közigazgatásban Kényelmesen intézhetjük hivatalos ügyeinket, akár otthonról, mindennemű sorbanállás nélkül. Ezt ígérik azok a projektek, amelyek az államreform előrehaladását és az e-közigazgatás térhódítását szolgálják Magyarországon. “Alapvető célunk, hogy egy olcsóbb, ám hatékonyabb államot teremtsünk az adófizetőknek” – hangsúlyozza dr. Bálint Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség illetékes főigazgatója. Tovább

Elektronikus ügyintézéshez elektronikus fizetés

2009. október 6. · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

Már Magyarországon is gyorsan nő azok száma, akik számára megszokott, hogy internetes vásárlásait bankkártyával, online fizesse ki. A közigazgatási eljárásokban erre viszont eddig nem volt mód — nemsokára azonban lesz. Az elektronikus fizetési lehetőségek terjedésével párhuzamosan érthető módon megfogalmazódott az igény: miért ne lehetne az állam felé felmerülő befizetési kötelezettségeket is elektronikusan teljesíteni? Elméletileg minden technológiai feltétel adott ahhoz, hogy az okmányirodai és különböző államigazgatási ügyek elektronikus intézése után az illetékek befizetéséhez ne kelljen sorban állni különböző csekkekkel, hanem azt is le lehessen róni az interneten vagy bankkártyás fizetéssel. Így az e-ügyintézés valóban elektronikus lehetne a legelső lépéstől a legutolsóig. Tovább

« Előző oldalKövetkező oldal »