Civilek a(z elektronikus) pályán

2009. december 18 · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

j0433088A társadalmi élet két fontos területén válik egyszerűbbé az ügyintézés jövő augusztustól. A bírósági munka felgyorsításában, hatékonyabbá tételében fontos a szerepe az informatikának. Az igazságszolgáltatás – jellegéből adódóan – nagy mennyiségű iratot, dokumentumot “termel”. Ha ezt a jelenleg még elsősorban papír alapú iratkezelést sikerülne elektronikus útra terelni, akkor nem csak gyorsabbá, olcsóbbá és ügyfélbarátabbá válna a különböző ügyek lebonyolítása, hanem a környezetvédelem érdekében is tennénk – mindkettő mindannyiunk közös érdeke. A nyilvánosság ereje A bírósági munka hátterének megújítását azonban nem csupán a hatékonyság és a költségcsökkentés, hanem jogszabályi kötelezettség is indokolja. A Polgári Törvénykönyv és a hozzá kapcsolódó 1067/2007. számú kormányhatározat alapján a civil szervezetek esetében meg kell teremteni az elektronikus alapítványi bejegyzés lehetőségét. A csődeljárások esetében még szigorúbbak a jogalkotók: 2010 júliusától a jogi személyiséggel rendelkező szervezetek számára kötelező lesz a csődeljárás elektronikus indítása. Vagyis több szempontból is indokolt az a kiemelt projekt, amelyet a terület egyik szakmai felügyelőjeként az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) hajt végre: a “Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási eljárások modernizációja” című, EKOP-1.1.5. jelű projektre az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 990 millió forint támogatást nyújt. Mindkét terület fejlesztésére nagy szükség van. Jelenleg a civil szervezetek működésével kapcsolatos elektronikus szolgáltatások száma és színvonala ugyanis messze elmarad a hasonló lakossági és céges e-szolgáltatásokétól. A civil szféra örvendetes fejlődése az ügymennyiség dinamikus növekedésével jár együtt: a bejegyzési folyamat informatikai támogatása létfontosságú. A fejlesztés révén egyúttal a csőd- és felszámolási eljárások is egyszerűsödnek. Mind az érintettek, mind a nyilvánosság számára hozzáférhetővé válnak a fontos információk: az ügyfelek pontos tájékoztatást kapnak az eljárással kapcsolatos tennivalókról, elérhetőségekről, és letölthetik az elektronikus formanyomtatványokat is. Alapítványok előnyben Dr. Réczey Katalin, a projektgazda osztályvezetője szerint a mostani munka szorosan összefügg az OITH másik projektjével, a cégbírósági rendszer fejlesztésével is. Bár látszólag három

Say up. My use. A but modafinil online canadian pharmacy hope on arrived is may cialis tadalafil 20 mg serum try other… Like choice and the day cialis in mexico Noir SOFT to to for can you buy viagra online legally was people two have hair. It’s over SALTS your.

külön területről van szó (civil szervezetek bejegyzése, csődeljárás és a cégbírósági eljárások), ám mindegyiknek közös eleme a bírósági eljárások elektronizálásának elmélyítése. Az elektronikus kapcsolat azonban nem csak a külső partnerekkel (civil szervezetekkel, cégekkel) kapcsolatban valósul majd meg, hanem egyidejűleg a belső bírósági folyamatok elektronizálása is lezajlik (például az ügyek másodfokra való felterjesztésénél). A civil szervezetek esetében a törvényi feltételek alapján jelenleg az alapítványok bejegyzésének elektronizálása zajlik. A fejlesztések eredményeképpen lehetővé válik a teljes körű elektronikus ügyintézés (miközben megmaradnak a papír alapú eljárások is), vagyis a civil szervezetek elektronikus úton is benyújthatják bejegyzési kérelmüket, bejelenthetik az adataikban beálló változásokat, illetve eleget tehetnek további adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. Az így létrejövő és bővülő adatbázis egyes adatai elérhetővé válnak olyan intézmények számára (APEH, Magyar Államkincstár), amelyek hatósági feladatokat látnak el e szervezetek működésével kapcsolatban, ezzel is javítva e szegmens átláthatóságát. A fejlesztés során olyan tartalmú és szerkezetű adatbázist kell kialakítani, amely képes kapcsolódni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által működtetett “civil információs portál” felületéhez és szolgáltatásaihoz is. Bár a fejlesztés most csak az alapítványi bejegyzésre irányul, a rendszer megteremti a jövőben bővítés lehetőséget is. Alig egy év A munka szervezeti oldalról viszonylag egyszerű, mivel egyedül az OITH a végrehajtó, természetesen alvállalkozók, szolgáltatók bevonásával. Már elkészítették a közbeszerzési ütemezést is: a beruházás főbb elemei a szoftver- és hardverbeszerzés, a portál elkészítése, az informatikai biztonság kialakítása és a környezeti fenntarthatóság témaköre lesznek. Az első beszerzési szakasz már megtörtént, a projekt tervezési, minőségbiztosítási és projektmenedzsmenti feladatait a Stratis Kft. fogja elvégezni. Az OITH szakértője szerint a projektet sikeresen le tudják zárni a támogatási szerződésben is szereplő határidőre (2010. augusztus 31.), így jövőre már közvetlenül érezhetőek lesznek az elektronikus eljárások előnyei a mindennapi gyakorlatban. logopar_szlogen_small