Ügyfélkapu: megújult külső, biztosabb háttér

2009. december 18 · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 
Fabos_Zsolt

Fábos Zsolt

Ha minden jól halad, néhány héten belül egy teljesen megújult Ügyfélkapuval találja szembe magát, aki ügyének elektronikus intézése céljából felkeresi a kormányzati portált. A felület alatt azonban további változások is lesznek.

A hazai elektronikus közigazgatás cheap cialis jelene és jövője szempontjából kiemelt jelentőségű a Központi Rendszer és annak felhasználói felülete, az Ügyfélkapu. Ez utóbbinak egymással némiképp ellentmondó feltételeknek kell megfelelnie: üzembiztosan, meglepetésektől pharmacy mentesen ki kell szolgálni az ügyeit intézni kívánó lakosságot, ugyanakkor követni kell a technológia fejlődését és az elektronikus közigazgatás változó igényeit.

Már 2006-ban felvetődött, hogy szükség lenne a központi rendszer és a kapcsolódó szolgáltatások kompromisszumok nélküli, komplett fejlesztésére, azonban a források hiánya miatt ez sokáig nem volt lehetséges – mondja Fábos Zsolt, a Kopint-Datorg zRt. üzletág-igazgatója. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) viszont lehetőséget adott arra, hogy végre egy teljes, átfogó beruházást hajtsanak végre, amelynek keretében a tervezéstől kezdve teljes körben megvalósíthatják a szükséges fejlesztést.

Új szintre emelve

A hosszabb távú stratégiai cél olyan központi elektronikus közszolgáltatásokat nyújtó rendszer létrehozása, amely egyaránt képes az ügyletek szereplőinek hitelesítésére, a rendszerben kezelt tadalafil dosage és tárolt dokumentumok bizalmasságának garantálására és a műveletek letagadhatatlan elvégzésére.

“A most kialakítandó rendszer a hosszú távú cél elérésének egyik lépése, amely új szintre emeli az elektronikus ügyintézést. Képes lesz a legmagasabb szintű ügyintézési eljárások ügyfélbarát lebonyolítására – beleértve az elektronikus fizetést is –, miközben garantálja a lehető legmagasabb szintű biztonságot, automatizáltságot és rendelkezésre állást” – sorolja a jellemzőket Fábos Zsolt.

A projekttel megvalósítható lesz az elektronikus közigazgatás fő célja: az ügyfelek, az állampolgárok ügyfélbarát, könnyen átlátható és személyre szabott felületen kényelmesen kezelhetik mindazon adatokat, amelyek felett rendelkezésük van; hozzájuthatnak a számukra szükséges és aktuális információkhoz, szolgáltatásokhoz; és egységes, biztonságos felületről, teljesen elektronikus módon intézhetik a lehető legtöbb közigazgatási ügyletet.

Két területen

Az EKOP keretében, uniós támogatással megvalósuló, összesen 4,8 milliárd forintos projektet az a Kopint-Datorg Zrt. hajtja végre, amely egyébként a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért is felelős. A konkrét továbbfejlesztés két legfontosabb szakmai célja a Központi Rendszer megbízhatóságának, rendelkezésre állásának és üzembiztonságának növelése, valamint a meglévő szolgáltatások minőségének javítása, és azok ügyfélbarát jellegének erősítése.

A comprar cialis projektnek két fő fejlesztési területe van: egyrészt megújul a felhasználók által ismert felület, a kormányzati portál, másrészt kétközpontos működésre állítják át a rendszert. „A jelenleg használt portált sokan és sok szempontból vizsgálták, és minden elemzés szerint elavult, túlzsúfolt” – ismeri el Fábos Zsolt. A portál éppen ezért markánsan meg fog változni: új színkódok, menük jelennek meg, és alkalmazni fogják a közösségi portálokon használt jó megoldásokat is. Az új felület használatának megkönnyítésére elektronikus tananyagot készít és tesz közzé a Kopint-Datorg, de tájékoztató kampányt is terveznek a változások megismertetésére.

Ami a technikai fejlesztéseket illeti: kiépítenek egy új központot, illetve ahol szükséges, a jelenleg használt szoftverek verzióváltása vagy fejlesztése is lezajlik.

Együttműködésben, időre

A projekt végrehajtása nagyon jó ütemben halad (l. keretes írásunkat), de nem csak szakmai, hanem a szabályosság szempontjából is; ez pedig nagyon fontos az eredményes lezárás érdekében, hangsúlyozza Fábos Zsolt. Nemrégen ért véget a közreműködő szervezet, a VÁTI kéthetes ellenőrzése, amelynek során minden kapcsolódó anyagot (beszerzéseket, szerződéseket, igazolásokat, engedélyeket) megvizsgáltak: összességében több folyóméternyi iratot néztek át, ellenőriztek.

“Fontos tapasztalat számunkra és valószínűleg a többi projektgazdának is, hogy a közbeszerzések előkészítésével kapcsolatos gyakorlatunkat visszaigazolta az ellenőrzés eredménye, mert végül is mindent rendben találtak” – folytatja a Kopint-Datorg üzletág-igazgatója. A cég azt a gyakorlatot követte, hogy a dokumentációk előkészítésébe mindig bevonták a közreműködő szervezetet és az Európai tadalafil dosage Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet, az EKKE-t, nem csak kikérve véleményüket, hanem alkalmazva is észrevételeiket. A közreműködő szervezettel a több éves közös munka eredményeként valódi partnerség és jó viszony alakult ki: ennek is eredménye, hogy a projektet minden bizonnyal sikeresen, a vállalt feladatok és célok teljesítésével egy hónapon belül le tudják zárni.

Menetrend szerint

2007. elején pályázott az EKOP forrásaira a Kopint-Datorg. A támogatási szerződést 2008. június 16-án kötötték meg, de a kivitelezés előkészítését, a megvalósítást már ezelőtt, saját felelősségre megkezdte a sildenafil citrate supplements vállalat. Az első kivitelezői szerződéseket – a szükséges közbeszerzések után – végül 2008. december 30-án írták alá. A teljes támogatási összeg közel viagra doses 80 százalékát már ténylegesen ki is fizették a szállítóknak, alvállalkozóknak.

A projekt a jelenlegi állapot szerint 2009. december 1-jén lezárul.

logopar_szlogen_small